10 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

10 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

10 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

CEBF Business Research : CEBF BR การวิจัยทางธุรกิจ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางธุรกิจ ในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง โดยได้มีการจัดอันดับ ธุรกิจที่จะมาแรงที่จะรุ่งในปี 2561

blank

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผย10อันดับธุกิจ ดาวรุ่งในปี 2561 อันดับที่1ด้แก่ ธุรกิจด้าน ไอที คว้าแชมป์ แซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง บริการความสวยความงาม ซึ่งร่วงมาอันดับ 2  อันดับ 3 ธุรกิจ e-commerce อันดับ 4 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว อันดับ 5 ได้คะแนนเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ อันดับ 6 ได้คะแนนเท่ากัน 3 กลุ่มของธุรกิจ คือ ธุรกิจ Modern Trade, ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม อันดับ 7 ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อันดับ 8 ได้คะแนนเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อันดับ 9 ได้คะแนนเท่ากัน 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านเช่า ห้องเช่า, ธุรกิจด้านความเชื่อ โหราศาสตร์ เครื่องรางของขลัง และอันดับ 10 ได้คะแนนเท่ากัน 2 กุล่ม คือ ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและรับเหมา, ธุรกิจร้านเสริมสวย

สำหรับธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์ เป็นธุรกิจเด่นอันดับ 1 ในปี 2561 มาจากหลากหลายปัจจัยที่สนับสนุนความสำคัญที่ ประกอบด้วยมี นโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตระดับชุมชน, สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนั้นดีดตัวสูงขึ้น

blankblank

 

สำหรับเว็บ beelievesourcing นั้นอยู่ในกลุ่มของธุรกิจด้านงาน วัสดุก่อสร้างและรับเหมา ซึ่งได้จัดไว้ในอันดับที่ 10 ที่คาดว่ามีแนวโน้นธุรกิจดีขึ้น ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ สำหรับะุรกิจงาน วัสดุก่อสร้างและรับเหมา จะเติบโตตามธุรกิจประเภทของ อสังหาฯ  ธุรกิจบ้านเช่าหรือห้องเช่า ซึ่งทั้งสองตัวนี้จะมีแนวโน้นที่จะ ขยายตัวขึ้นลง พร้อมๆกัน

 

blank

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561 คาดว่า  มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสที่มีรายได้สูงขึ้น การลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัวตามฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า กำลังซื้อของประชาชนฐานรากมีเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล

 

blank
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BEELIEVE SOURCING
Logo
Shopping cart