blank

การเปลี่ยนสินค้า

คุณสามารถเข้าใช้งานแบบฟอร์มการเปลี่ยนสินค้าออนไลน์ได้หลังจากที่สถานะสินค้าของคุณได้เปลี่ยนเป็นจัดส่งเรียบร้อยแล้ว สถานะจะถูกเปลี่ยนภายใน 24 ชัวโมงจากเวลาที่คุณได้รับสินค้า

อย่าลืมถ่ายรูปสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเปลี่ยนสินค้าของคุณ

  • นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย
  • เก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าของ”บีลีฟ”เป็นอย่างไร?

*สินค้าทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์”บีลีฟ”ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย “เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน
ระยะเวลาที่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ 7 วัน**
เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ ไม่ได้
รับรองการคืนเงิน ได้
การรับรองการบริการผู้ขายของ”บีลีฟ” ได้

คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราขนส่งลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาเรา

**ระยะเวลาที่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

***สินค้าบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนโดยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ โดยเฉพาะสินค้าสั่งผลิต และ/หรือสินค้าที่ได้ผ่านกระบวนการแล้ว

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนสินค้า:

  • หลักฐานการซื้อขาย (ใบแจ้งยอดชำระของ”บีลีฟ”แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
  • ใส่ข้อมูลของบัญชีธนาคารคุณในแบบฟอร์มการเปลี่ยนสินค้าถ้าคุณชำระเงินผ่าน Cash on Delivery หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส และในกรณีที่คุณจ่ายค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสินค้าล่วงหน้า
  • จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
  • ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนสินค้า และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (ตรวจสอบเงื่อนไขด้านล่าง)

คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง?

คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ ได้รับสินค้าผิด สินค้าบางส่วนสูญหาย  หรือในกรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขของเรา ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้

เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนสินค้า:

การเปลี่ยนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคุณต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การเปลี่ยนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง:

● : จำเป็น

สาเหตุของการเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่คุณส่งเปลี่ยนต้องเป็น
สภาพใหม่ สินค้ายังไม่ถูกเปิด/ฉีก/แกะกล่องบรรจุภัณฑ์ สินค้าครบ (สินค้าแถม, อุปกรณ์เสริม,กล่องบรรจุสินค้า) ไม่ได้รับความเสียหาย (สินค้าและกล่องบรรจุสินค้า) ป้ายและตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ
สินค้าใช้งานไม่ได้
สินค้าผิดขนาด
ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
ได้รับสินค้าผิด
ได้รับสินค้าไม่ครบ
สันนิษฐานว่าสินค้าถูกใช้งานมาแล้ว
สันนิษฐานว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ
สินค้าหมดอายุ  ●  ●


หมายเหตุ
:ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าของเรา เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณก่อนที่เราส่งสินค้าคืนคุณ คุณจะไม่ได้รับ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

การขอคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า:

  • คุณสามารถเลือกที่จะได้รับการคืนเงิน เปลี่ยนสินค้า หรือ store credit สำหรับการเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับการจัดจำหน่ายโดย“บีลีฟ” (โปรดระบุในแบบฟอร์มการเปลี่ยนสินค้า วิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณชำระเงิน)
  • คุณไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับการจัดจำหน่ายโดยร้านค้าอื่นได้

คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าหลังจากผ่านไป 7 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าหลังจาก 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

หลังจากผ่านระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สินค้าของคุณจะได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันของผู้ผลิตสินค้า โปรดติดต่อผู้ผลิตสินค้าเพื่อขอรับการช่วยเหลือในการจัดเปลี่ยนสินค้า

คุณสามารถดูข้อมูลการติดต่อของศูนย์รับประกันสินค้าได้ในใบรับประกันที่แนบไว้ในบรรจุภัณฑ์(ถ้ามี)

“บีลีฟ”ชดเชยค่าขนส่งของสินค้าที่คุณส่งคืนหรือไม่?

ถ้าคุณได้รับสินค้าผิด สินค้าไม่ครบ มีตำหนิ หมดอายุ ผ่านการใช้งานมาแล้ว สินค้าผิดขนาด หรือ ชำรุดเสียหาย ทางเรายินดีคืนเงินค่าบริการขนส่งโปรดเก็บใบเสร็จรับเงินค่าขนส่งไว้ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนสินค้า

คุณสามารถติดตามสถานะของสินค้าที่คุณส่งคืนได้อย่างไร?

คุณสามารถติดตามสถานะของสินค้าคุณได้ด้วยการใช้หมายเลขติดตามสินค้าที่คุณได้รับจากบริษัทขนส่งที่ร่วมงานกับเรา

กระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าใช้เวลานานแค่ไหน?

บริษัทขนส่งจะจัดส่งสินค้าไปที่คลังสินค้าของเรา ซึ่งอาจจะใช่เวลาถึง 7 วัน ทำการ

หลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้ว กระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าจะถูกดำเนินการโดยใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ สำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดซับซ้อน อาจจะมีระยะเวลาในการประเมินคุณภาพที่ยาวนานเกิน 7 วัน

คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อไร?

ขั้นตอนการคืนเงิน ธนาคารของคุณจะคืนเงินยอดค่าสินค้าและค่าจัดส่งคืนสินค้าไปยังบัญชีของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 3 – 7 วันทำการ สำหรับการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ รอบเก็บเงินถัดไปในกรณีที่คุณใช้บัตรเดบิตหรือเครดิต ขั้นตอนการคืนเงินอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 45 วัน ขึ้นอยู่กับวิธีการคืนเงินและนโยบายการคืนเงินของแต่ละธนาคาร

BEELIEVE SOURCING
Logo