ขายของออนไลน์ไม่บอกราคา เตรียมโดนปรับ1หมื่น

ขายของออนไลน์ไม่บอกราคา เตรียมโดนปรับ1หมื่น

ขายของออนไลน์ไม่บอกราคา เตรียมโดนปรับ1หมื่น สถานการณ์ปัจจุบันคงปฎิเสธไม่ได้ว่ามีการขายของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก การระบาดของโควิด19 ที่ทำให้การซื้อขายของต่างๆมีการปรับเปลี่ยนไป เลือกใช้ช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางของ เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ โดยผู้ขายนั้นจะต้องระบุราคาของสินค้าอย่างชัดเจน หากมีการ ถามใน Inbox จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์ว่า ผู้ขายจะต้องแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าส่ง ให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย

blank

ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมการค้าภายในก็ไม่ได้เมินเฉยต่อเหตุการณ์นี้ เพราะได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนอยู่เรื่อยๆ ในกรณีผู้ขายสินค้าไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ แต่จะให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาแทนซึ่งได้รับราคาที่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในโฆษณา ซึ่งมีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับทุกวัน และยืนยันว่าจะทำอย่างจริงจังต่อไป

blank

โดยผู้ขายของออนไลน์ที่ไม่แจ้งราคาสินค้า จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท ซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมนั้น ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกัน, การแจ้งราคาทาง Inbox รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย หากพบผู้กระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนได้ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อีเมล 1569@dit.go.th หรือสายด่วน 1569

blank
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BEELIEVE SOURCING
Logo
Shopping cart