TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์

2,500.00 ฿2,800.00 ฿

ทนทาน ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว ไร้กลิ่นฉุน
เหมาะสำหรับตกแต่งภายใน ที่ต้องการสไตลล์อฟท์ใชได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีด อิฐบล๊อก
กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

ชนิดของฟิล์มสี : ปูนฉาบสำเร็รูป

จำนวนบรรจุ : 1 ชุด (10 กก.)
ประกอบด้วย : TOA  Loft ทับหน้า 2 ถัง
TOA Loft clear 1 ถัง
เกรียงปาด 2 อัน
ลูกกลิ้ง 1 อัน

ราคารวมภาษี ส่งฟรี

แบรนด์:

2,500.00 ฿2,800.00 ฿

ล้างค่า
0

TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์

คุณสมบัติ : ทีโอเอ ลอฟท์ (TOA LOFT) เป็นสีลวดลายชนิดพิเศษ สําหรับตกแต่งลวดลายสไตส์ลอฟท์ สามารถใช้งานได้ทันที ฉาบลื่น ทนทาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ไร้กลิ่นฉุน
เหมาะสําหรับการตกแต่งภายใน ที่ต้องการสไตส์ลอฟท์ ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐบล๊อก กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น โดยการฉาบ เพื่อให้ได้ลวดลายสวยงามตามที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภทสี : สีเทกเจอร์ สไตล์ลอฟท์
เฉดสี : เฉดตามแคตตาลอค
ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้
เนื้อสีโดยปริมาตร : 46-50 เปอร์เซ็นต์
เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 58-63 เปอร์เซ็นต์
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก : 250-300 ไมครอนต่อเที่ยว
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 150-300 ไมครอนต่อเที่ยว
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 12-14 ตารางเมตร ต่อ ชุด (10 กก.) ต่อ 2 เที่ยว
(1 ชุด 10 กก. ประกอบด้วย TOA Loft 8 กก. และ TOA Loft Clear 2 กก.)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 1-2 ชั่วโมง (ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 2 – 4 ชั่วโมง (ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 24 ชั่วโมง (ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)
หมายเหตุ : ขึ้นกับความหนาของลวดลายที่ทํา และสภาวะอากาศ ควรทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนลงสีเคลือบใส ทีโอเอ
ลอฟท์ เคลียร์

วิธีใช้งาน
อุปกรณ์ : เกรียงฉาบ เกรียงโป๊ว
ตัวเจือจาง : นํ้าสะอาด (สามารถใช้งานได้ทันที)
การเจือจาง (เปอร์เซ็นต์) : 0 เปอร์เซ็นต์

ระบบการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวเก่า : 1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่นํ้าขัดล้างด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ล้างทําความสะอาด ทิ้งให้แห้ง
แล้วทานํ้ายาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill 1 เที่ยว เพื่อป้องกันเชื้อรา
3. ทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน

พื้นผิวใหม่ : 1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทําความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไข
2. ความชื้นน้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์
 

ระบบการทาสี
สีรองพื้น
พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้น ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพร์เมอร์ จํานวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง
พื้นผิวใหม่ : ไม่ต้องทาสีรองพื้น
สีลวดลาย : 1.ฉาบ ทีโอเอ ลอฟท์ ด้วยเกรียงฉาบ/เกรียงโป๊ว ในเที่ยวแรกฉาบและปล่อยให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง
2.ก่อนฉาบเที่ยวที่2 ให้ใช้เกรียงแซะบริเวณที่เป็นสันเพื่อให้ง่ายต่อการฉาบสร้างลายในเที่ยวที่ 2
3.ฉาบสร้างลายในเที่ยวที่2 ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆและขัดด้วยเกรียง เพื่อให้ขึ้นลวดลาย หลังจากนั้นทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง
ก่อนเคลือบใสด้วย ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์

สีเคลือบทับหน้า : กลิ้ง สีเคลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ ด้วยลูกกลิ้งเรียบขนสั้น จํานวน 2 เที่ยว โดยทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 2-4 -ชั่วโมง
ในแต่ละเที่ยว และหลังสีแห้งแล้ว ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟิล์มสีด้วยการทดลองพรมนํ้าไปบนพื้นผิว ถ้านํ้ายังซึม
เข้าควรกลิ้งซํ้า

การเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท
ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์ : 1 ปี นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย
: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทํางานสีควรทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ควรใส่หน้ากากเมื่อทําการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยนํ้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยนํ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง
: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนํา
ไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

LOFT 1,2,3

blank

LOFT 4,5

blank

Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพละสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย
facebook: beelievesourcing
line: @beelievesourcing
youtube: beelieveus beelievesourcing
หรือ สอบถามได้ที่  095 718 9191 เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ และ บริการครบ จบในที่เดียว

ข้อมูลเฉพาะของ: TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์

สี LOFT

LOFT 1, LOFT 2, LOFT 3, LOFT 4, LOFT 5

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

BEELIEVE SOURCING
Logo
Shopping cart