TOA FAST BOND กาวพลังตะปู 320g.

102 ฿ 75 ฿

กาวพลังตะปู อเนกประสงค์ คุณภาพสูง ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง ติดแน่น แห้งไว สูตรโซลเว้นท์ มีคุณสมบัติ แห้งเร็ว มีพลังการยึดติดสูง ใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ สำหรับการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท

ราคารวมภาษี ไม่รวมค่าขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
บริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

แบรนด์:

102 ฿ 75 ฿

(-26%)
0

TOA FAST BOND กาวพลังตะปู 320g.

TOA FAST BOND กาวพลังตะปู 320g.

คุณสมบัติ : ทีโอเอ กาวตะปูอเนกประสงค์คุณภาพสูง สูตรโซลเว้นท์ แห้งเร็ว มีพลังการยึดติดสูงใ ช้ยึดติดวัสดุต่างๆสำหรับการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้ ปูน คอนกรีจ ไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องเซรามิค (ผิวด้าน) กระจกเงาและโฟมโพลลีสไตรีย ทั้งในแนวระนาบและแนวตั้ง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การใช้งาน

 • ติดแผ่นไม้ โลหะ กระเบื้อง กระจกเงา  คอนกรีต
 • ติดบัวเพดาน บัวพื้น
 • ติดแผ่นผนังและแผ่นปูพื้น
 • ติดพื้นผิวที่เป็นปูนพลาสเตอร์หรือพื้นผิวที่มีความแข็ง

คุณประโยชน์

 • แห้งตัวเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดติดกับพื้นผิวและวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้ กระจก คอนกรีต
 • มีเสถียรภาพสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ เช่น รังสียูวี แรงสั่นสะเทือน ความชื้น โอโซน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มลภาวะทางอากาศ
 • ใช้กับโฟมโพลีสไตรีนและกระจกเงาได้
 • ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อมูลทางเทคนิค
ลักษณะ : เหนียวข้นคงตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
สี : สีเบจ
ค่าความถ่วงจำเพาะที่ 23 องศาเซลเซียส : 1.16 ± 0.05
ความหนืดที่ 25 องศาเซลเซียส : 110,000 cps.
ปริมาณของแข็ง : ประมาณ 77 เปอร์เซ็นต์
กำลังยึดติดแบบเฉือน : > 1 MPa
ระยะเวลาก่อนประกบชิ้นงาน : 5-10 นาที
ระะเวลาประกบชิ้นงานเข้าด้วยกัน : 20-30 นาที
อุณหภูมิระหว่างติดตั้ง : -10 องศาเซลเซียส ถึง +30 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิการใช้งาน : -30 องศาเซลเซียส ถึง +85 องศาเซลเซียส
ระหว่างเหล็กและพีวีซีเสริมใยผ้าย , ระยะเวลาก่อนประกบชิ้นงาน 1 นาที ปล่อยให้แห้ง 24 ชม. ที่ 20 องศาเซลเซียส

ระบบการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว : 

 • พื้นผิวที่จะยึดติดจะต้องเรียบ สะอาด ปราศจากฝุ่นผงสี เศษซีเมนต์ คราบไขและสิ่งสกปรกต่างๆ
 • ถ้าจำเป็นให้ใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิว เช็ดด้วยตัวทำละลายหรือสารทำความสะอาด รอให้แห้งก่อนยึดติดด้วยกาว

วิธีการใช้งาน

 • ตัดปลายหัวฉีดให้มีความกว้างอย่างน้อย 4 มม.
 • ใส่หลอดในปืนยิง จากนั้นยิงกาวลงบนพื้นผิวที่จะยึดวัสดุดังนี้
  1.กรณีพื้นผิวไม่เรียบสม่ำเสมอ ให้ยิงกาวเป็นจุด
  2.กรณีวัสดุที่จะยึดติดมีขนาดเล็กหรือติดในแนวราบ ให้ยิงแบบเส้นตรง
  3.กรณีวัสดุที่จะยึดติดมีขนาดใหญ่หรือติดในแนวดิ่ง ให้ยิงแบบซิกแซก
 • ยิงกาวให้มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5-10 ซม. ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัสดุที่จะมายึดติด
  1.ยึดติดวัสดุที่มีน้ำหนักเบามาก : หลังจากยิงกาวแล้ว ให้ประกบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกันแล้วยึดด้วยเครื่องมือจับยึดให้แน่นเป็นเวลา 24 ชม.
  2.ยึดติดกับวัสดุที่มีน้ำหนักเบา : หลังจากยิงกาวแล้ว ให้ประกบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วดึงวัสดุ ทั้ง 2 ชิ้นออกจากกัน เพื่อให้กาวกระจายตัวทั่วทั้ง 2 พื้นผิว ปล่อยให้กาวแห้งหมาด เป็นเวลา 3 – 5 นาที ประกบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกันอีกครั้งแล้วกดให้ติดกันแน่นโดยใช้แรงกดสูงๆ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 • การยึดติดจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์หลัง 24 ชม. สำหรับกระจกและหลังจาก 48-72 ชม. สำหรับวัสดุฉนวน
 • เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับความหนาของกาว ความเรียบของพื้นผิวและสภาวะแวดล้อม
 • ในระหว่างการแห้งตัวของกาว จะต้องใช้เครื่องมือจับยึดชิ้นงานไม่ให้ขยับได้
 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ แว่นตา
 • ถ้าสัมผัสผิวหน้าให้ล้างด้วยสบู่และนำสะอาด
 • ถ้าเข้าตาให้ล้างผ่านด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆและปรึกษาแพทย์
 • ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยทินเนอร์ก่อนกาวจะแห้ง

ปริมาณการใช้งาน : จะยิงกาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ได้ความยาวประมาณ 15 เมตร
อัตราการใช้งาน : ยึดติดกระจก 300-400 กรัม / ตร.ม
ยึดติดวัสดุฉนวน : 300 – 600 กรัม / ตร.ม.
ข้อจำกัด : ไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อไปนี้

 • ใช้กับวัสดุบางชนิด เช่น พลาสติกพีอีและยาง (ให้ทดสอบการยึดติดก่อนการใช้งาน)
 • งานรอยต่อที่ลึกมากหรือกว้างมากหรือมีการขยับตัวสูง
 • งานประเภทที่แช่อยู่ในน้ำตลอดเวลา
 • งานที่ถูกแดดหรือความร้อนโดยตรงตลอดเวลา

การเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่มีความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม (อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือ ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส)
อายุของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ : หลอดแข็งขนาด 320 กรัม (300 ml.) บรรจุ 20 หลอด / 1 กล่อง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย  : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและพยายาม หลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง  : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ใน ภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพละสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย
facebook: beelievesourcing
line: @beelievesourcing
youtube: beelieveus beelievesourcing
หรือ สอบถามได้ที่  095 718 9191 เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ และ บริการครบ จบในที่เดียว

blank

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “TOA FAST BOND กาวพลังตะปู 320g.”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo