Tipco Premix ยางมะตอยผสมสำเร็จ

129.00 ฿

ยางมะตอยผสมสำเร็จ Tipco Premix
ยี่ห้อ : Tipco
ชนิดถุง มีน้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม สามารถซ่อมหลุมขนาด 1.00 ตรม.
ที่ความหนา 5 ซม.(หรือใช้จำนวน 4 ถุงต่อ 1 ตรม.)
บาร์โค้ท : 8858729100011
สินค้าราคารวมส่งในเขต อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ราคารวมภาษี
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

แบรนด์:

129.00 ฿

0

Tipco Premix ยางมะตอยผสมสำเร็จ

ยางมะตอยผสมสำเร็จ (Tipco Premix) มีรายละเอียดดังนี้

 • สามารถนำไปใช้สำหรับงานซ่อมแซมหลุมบ่อ หรือรอยแตกของพื้นผิวถนนที่เป็นยางมะตอย หรือคอนกรีตได้ทันที
 • ไม่ต้องผสมกับวัสดุอื่น
 • สะดวกในการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
 • หลังจากซ่อมเสร็จแล้วสามารถเปิดการจราจรได้ทันที
 • สามารถนำไปใช้ได้ทุกฤดูกาล
 • สะดวกในการจัดเก็บ เพราะเราบรรจุถุงพลาสติกอย่างหนาถึงสองชั้น
 • มีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนาน และหากใช้แล้วไม่หมดถุงสามารถเก็บไว้ได้ โดยเพียงแต่ท่านผูกปากถุงให้สนิท ก็สามารถเก็บไว้ได้นาน

ยางมะตอยผสมสำเร็จ (Tipco Premix)

คือ ส่วนผสมระหว่างมวลรวม หรือหินคัดพิเศษกับยางแอสฟัลต์อิมัลชันที่ผสมน้ำยาคุณภาพสูง เหมาะสำหรับนำไปใช้งานซ่อมหลุม หรือรอยแตกของพื้นผิวถนนที่เป็นยางมะตอยหรือคอนกรีตได้ทันที โดยไม่ต้องผสมกับวัสดุอื่น สะดวกในการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และยังเหมาะที่จะใช้กับงานอื่นๆ เช่น

 • ทำลูกระนาด
 • ซ่อมหลุมหรือรอยแตกบนพื้นถนน
 • ลานจอดรถขนาดเล็กๆ
 • ปูทางเดินหรือลู่วิ่งในสวน
 • สร้างทำนบกันน้ำท่วม

ขนาดบรรจุของยางมะตอยผสมสำเร็จ (TIPCO PREMIX) ชนิดถุง มีน้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม สามารถซ่อมหลุมขนาด 1.00 ตรม. ที่ความหนา 5 ซม.(หรือใช้จำนวน 4 ถุงต่อ 1 ตรม.)

ขั้นตอนการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดหลุมที่จะซ่อม โดยการกวาดฝุ่น หิน และวัสดุที่ตกค้างออกให้หมด
 2. ตกแต่งขอบปากหลุมให้เป็นแนวตั้งเพื่อเสริมการยึดเกาะ และมีความคงทนต่อการรับน้ำหนักมากยิ่งขึ้น
 3. ใส่ทิปโก้ พรีมิกซ์ ลงในหลุมที่จะซ่อมทั้งหมด หากหลุมมีความลึกเกินกว่า 5 ซม.อาจรองพื้นหลุมด้วยทรายหรือหินคลุกจนเหลือความลึก 5 ซม. แล้วจึงใส่ทิปโก้ พรีมิกซ์ ให้สูงกว่าระดับที่ต้องการเล็กน้อย
 4. บดอัดให้แน่นด้วยเครื่องมือง่ายๆเช่น จอบ พลั่ว เพื่อให้ผิวที่ซ่อมใหม่เรียบและได้ระดับเสมอผิวทางเดิม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากลหรือระบบ ISO 14001 เป็นมาตรฐานการทำงานร่วมกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนกลายเป็นหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดและควบคุมมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศ น้ำและดิน รวมถึง ควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

โครงการสำคัญๆ ที่บริษัทฯได้ดำเนินการ คือ การเปลี่ยนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่เพื่อช่วยลดจำนวนเที่ยวในการจัดส่งสินค้า ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการอุ่นยางมะตอย และการใช้วัสดุกันความร้อนประสิทธิภาพสูงสำหรับรถขนส่งเพื่อลดการการสูญเสียพลังงานความร้อนระหว่างการขนส่งยางมะตอย รวมถึงการใช้ก๊าซแอลพีจีแทนการใช้ฟืนในการให้ความร้อนแก่ยางมะตอยระหว่างการขนถ่ายเพื่อลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และลดสารแขวนลอยในอากาศ และการนำพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่โรงงานนครราชสีมา เพื่อเป็นต้นแบบไปยังโรงงานอื่น ๆ ภายในประเทศ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทาง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ โดยตลอด ระยะเวลาในการดำเนินงาน บริษัทฯ ยึดมั่น ในการบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการพัฒนาและสรรหาเทคนิคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ ด้วยระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้จิตวิญญาณการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ เพื่อการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย

ในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานผลิต และคลังเก็บยางมะตอยที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ เพื่อความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึง และรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาคการที่มีโรงงานที่กระจายไปตามภูมิภาคเช่นนี้ ทำให้บริษัทสามารถส่งสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยรถขนส่งยางมะตอยของบริษัทมากกว่า 300 คัน อีกด้วย การจัดการด้านการขนส่งที่เป็นเลิศมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทิปโก้แอสฟัลท์คงความเป็นผู้นำไว้ได้ในตลาดในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 10 ลำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศตลอดจนสำหรับการนำเข้ายางมะตอยสู่ประเทศไทยในสภาวะที่ยางมะตอยในประเทศไทยขาดแคลน

ทิปโก้แอสฟัลท์ มีฐานโรงกลั่นยางมะตอยอยู่ที่เมือง Kemaman ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยชื่อ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26 เฮคเตอร์ ในเขตอุตสาหกรรม Telok Kalong มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 30,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2559 มีการกลั่นน้ำมันดิบประมาณ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อปี คิดเป็นจำนวนยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางมะตอยจำนวน 1.5 ล้านตัน

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสู่การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้ามตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ เราคือผู้นำในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย
facebook: beelievesourcing
line: @beelieve
youtube: beelieveus beelievesourcing
หรือ สอบถามได้ที่  095 718 9191 เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ และ บริการครบ จบในที่เดียว

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “Tipco Premix ยางมะตอยผสมสำเร็จ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

BEELIEVE SOURCING
Logo
Shopping cart