717 ฿

0
เปรียบเทียบสินค้า

Sika AnchorFix-1

วัสดุกาวยึดติดเหล็กเสริม และสลักเกลียวประเภทโพลีเอสเตอร์สองส่วนแบบปราศจากตัวทำละลาย และสไตรีน

กาวแห้งเร็วสำหรับงานเสียบเหล็กแห้งตัวภายใน 30 นาท

-ใช้เป็นวัสดุยึดสลักเกลียว สำหรับเหล็กข้ออ้อย เหล็กเสริมโครงสร้างสลักเกลียวในงานก่ออิฐ
-แห้งตัวเร็ว ภายใน 30 นาที
-ใช้ได้กับปืนยิงกาวมาตรฐานทั่วไป ไม่หดตัวเมื่อแห้ง และแข็งตัว
-มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีต และวัสดุอื่น ๆ
-ใช้เจาะเสียบเหล็กขนาด 8-24 มม.
-ไม่มีส่วนผสมของสารละลายโซเวนท์ จึงทำให้ไม่มีกลิ่น ไม่หดตัว และไม่ย้อยตัว แม้ใช้ในแนวศรีษะ

การใช้งาน

ใช้เป็นวัสดุยึดเหล็กเสริมและสลักเกลียวชนิดให้กำลังเร็วสำหรับ:

เหล็กข้ออ้อย / เหล็กเสริมแรง

สลักเกลียว

น็อตและระบบยึดติดเฉพาะงาน

คอนกรีต

งานก่ออิฐบล็อกหรืออิฐมอญ

ก่อนที่จะใช้งาน จะต้องยืนยันความเหมาะสมของวัสดุยึดพื้นผิวSika AnchorFix®ในแง่ของความแข็งแรงในการยึด และการป้องกันการเกิดคราบ หรือการเปลี่ยนสีของพื้นผิว โดยการทดสอบกับพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากพื้นผิวแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในแง่ของความแข็งแรง ส่วนผสม และความพรุน

♦ หินธรรมชาติแข็ง

♦ หินแข็ง

คุณประโยชน์

 • แห้งตัวเร็ว
 • สามารถใช้กับปืนแบบมาตรฐานได้
 • สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
 • สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง
 • ไม่ยุบตัว ไม่ย้อยแม้ใช้ในแนวเหนือศรีษะ
 • ปลอดจากสไตรีน
 • ไม่มีกลิ่นอับ
 • มีการสูญเสียน้อย
 • ไม่มีข้อจำกัดในการขนส่ง

การเก็บรักษา สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา / อายุของผลิตภัณฑ์

เก็บได้นาน 12 เดือน นับจากวันผลิตในภาชนะบรรจุเดิมที่ยังไม่ได้เปิด และไม่มี ความเสียหาย ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 0οC และ +20oC อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรงSika AnchorFix®-1 ทุกหลอดจะมีวันที่หมดอายุพิมพ์ลงบนฉลาก

ความหนาแน่น

1.63 กก./ล. (ส่วนผสม A+B)

ขนาดบรรจุ

หลอดบรรจุมาตรฐานขนาด 300 มล., 12 หลอดต่อกล่อง

ปริมาณการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กที่จะยึด และรูเจาะเสียบเหล็ก

ข้อเสนอแนะในการใช้งาน

การผสม ส่วน A:ผสมส่วน B : 10:1 โดยปริมาตร

เครื่องมือในการผสม การเตรียมกระบอก

 • ถอดสกรู และถอดฝาครอบออก
 • ตัดฟิล์ม
 • ขันหัวฉีดตัวผสมเข้าไป
 • ใส่หลอดบรรจุเข้าไปในปืนยิง และเริ่มอัดฉีด

ในกรณีที่มีการหยุดการใช้งานกลางคัน สามารถปล่อยตัวผสมให้ติดอยู่กับหลอดบรรจุได้ หลังจากที่ได้ปล่อยแรงดันออกจากปืนยิงแล้ว หากส่วนผสมแข็งตัวในหัวฉีด เมื่อกลับมาใช้งานอีกครั้ง จะต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่

วิธี/เครื่องมือในการใช้งาน

 • เจาะรูโดยใช้สว่านไฟฟ้าให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง และความลึกตามที่ต้องการ เส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่เจาะจะต้องสอดคล้องกับขนาดของเหล็กสนิม
 • จะต้องทำความสะอาดรูที่เจาะให้สะอาดโดยใช้แปรงทรงกลม (แปรงอย่างน้อย 3 รอบ) เส้นผ่าศูนย์กลางของแปรงจะต้องใหญ๋กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่เจาะ
 • รูที่เจาะจะต้องสะอาดหลังจากขั้นตอนการทำความสะอาดแต่ละชั้น โดยใช้ปั๊มลม หรือโดยอากาศอัด ไล่จากด้านล่างของรู
  หมายเหตุ : ใช้เครื่องอัดลมซึ่งไม่มีน้ำมันเครื่อง
 • ปั๊มลมไล่สองครั้งจนกว่าทั้งสองส่วนจะออกมาสม่ำเสมอ อย่าใช้ วัสดุนี้ ปล่อยแรงดันของปืนยิง และทำความสะอาดช่องเปิดของเหลวด้วยผ้า
 • ฉีดกาวเข้าไปในรู โดยเริ่มจากด้านล่าง ขณะเดียวกันให้ค่อยๆ ถอนหัวผสมกลับมาอย่างช้าๆ พยายามอย่าให้มีฟองอากาศอยู่ข้างใน สำหรับรูที่ลึก สามารถใช้ท่อต่อขยายได้
 • ใส่เหล็กเสริมเข้าไปโดยใช้การหมุนเข้าไปในรูเจาะที่ฉีดกาวไว้แล้ว อาจจะมีกาวเล็ดลอดออกมาจากรู
  หมายเหตุ : จะต้องใส่เหล็กเสริมเข้าไปภายในช่วงเวลาการใช้งาน
 • ในระหว่างที่ส่วนผสมกำลังแข็งตัว จะต้องไม่ขยับ หรือกดทับเหล็กเสริม ล้างเครื่องมือทันที ด้วยน้ำยาทำความสะอาด ล้างมือ และผิวหนังให้สะอาดโดยใช้สบู่อุ่นๆ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “Sika AnchorFix-1”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

0
เปรียบเทียบสินค้า
- 63%
สุขภัณฑ์ชุด C186+C002+CT1091C33 (HM) SET-1

สุขภัณฑ์ชุด C186+C002+CT1091C33 (HM) SET-1

by โฮมโซลูชั่น เซ็นเตอร์
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
GL 24X36 SCENERY 094 PM

GL 24X36 SCENERY 094 PM

by โฮมโซลูชั่น เซ็นเตอร์
แบรนด์:
Pre-order

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo
รายการสินค้าที่เปรียบเทียบ
 • Total (0)
เปรียบเทียบสินค้า
0