Crocodile Acrylic Bondcrete

180.00 ฿3,300.00 ฿

Crocodile Acrylic Bondcrete
ยี่ห้อ : จระเข้
รุ่น : บอนด์กรีต
อครีลิค บอนด์กรีต เป็นกาวอครีลิค (Acrylic Latex)100% ซึ่งมีคุณสมบัติเหนือกว่า SBR
ชนิดใช้เป็นสารผสม เพื่อช่วยเพิ่มกำลังสูง และเป็นตัวประสานในมอร์ต้า และคอนกรีตโดยให้คุณสมบัติการต้านแรงกระแทก การขัดสี ความชื้น ทนต่อกรด หรือสารเคมีอื่นๆ ด้วยโครงสร้างทางเคมีที่ซับซ้อน อครีลิค บอนด์กรีต จึงช่วยพัฒนาปฏิกิริยาไฮเดรชั่น และคุณสมบัติการยึดประสานของซีเมนต์
*ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง*

แบรนด์:

180.00 ฿3,300.00 ฿

ล้างค่า
0

Crocodile Acrylic Bondcrete

Crocodile Acrylic Bondcrete

จระเข้ น้ำยาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต หรือ Acrylic Bondcrete อคิรีลิค บอนด์กรีต น้ำยาประสานคอนกรีต (Bonding Agent)

อครีลิค บอนด์กรีต เป็นกาวอครีลิค (Acrylic Latex)100% ซึ่งมีคุณสมบัติเหนือกว่า SBR
ชนิดใช้เป็นสารผสม เพื่อช่วยเพิ่มกำลังสูง และเป็นตัวประสานในมอร์ต้า และคอนกรีตโดยให้คุณสมบัติการต้านแรงกระแทก การขัดสี ความชื้น ทนต่อกรด หรือสารเคมีอื่นๆ ด้วยโครงสร้างทางเคมีที่ซับซ้อน อครีลิค บอนด์กรีต จึงช่วยพัฒนาปฏิกิริยาไฮเดรชั่น และคุณสมบัติการยึดประสานของซีเมนต์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ ในงานที่ต้องการมอร์ต้าบางๆ เพื่อใช้เป็นวัสดุเชื่อมประสาน การยึดเกาะยังคงแข็งแรงแม้อยู่ในสภาวะที่ชื้น อีกทั้งยัง สามารถนำไปใช้เป็นตัวประสานระหว่างมอร์ต้าหรือ คอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่า หรือใช้เป็นตัวประสานอิฐ หรือบล๊อคในงานก่อสร้าง (ซึ่งไม่ใช้งานโครงสร้าง) เพื่อเสริม ความแข็งแรง

สีของจระเข้ น้ำยาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต หรือ Acrylic Bondcrete อคิรีลิค บอนด์กรีต น้ำยาประสานคอนกรีต (Bonding Agent)

 • ขาวนม

ข้อแนะนำการใช้จระเข้ น้ำยาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต หรือ Acrylic Bondcrete อคิรีลิค บอนด์กรีต น้ำยาประสานคอนกรีต (Bonding Agent)

การเตรียมพื้นผิวจระเข้ น้ำยาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต หรือ Acrylic Bondcrete อคิรีลิค บอนด์กรีต น้ำยาประสานคอนกรีต (Bonding Agent)

 • ทำความสะอาดผิวบริเวณที่จะทำการซ่อมแซม ล้างขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และเศษคอนกรีตออกจากบริเวณที่จะทำงาน ทำพื้นผิว ให้หยาบและเปียกชื้น จากนั้นปล่อยให้พื้นผิวแห้งหมาดๆ ก่อนใช้วัสดุเชื่อมประสาน (Acrylic Bondcrete) กับมอร์ต้า หรือคอนกรีต

สำหรับการใช้เป็นส่วนผสม สารผสม (Admixture)

 • อครีลิค บอนด์กรีต เป็นสารผสมที่สามารถใช้อุดร่อง หรือรูทั้งในแนวราบ แนวดิ่ง หรือบริเวณใต้ท้องพื้น อครีลิค บอนด์กรีต สามารถ ใช้แทนน้ำในบางส่วน หรือทั้งหมดในการผสมมอร์ต้า หรือ คอนกรีต ควรใช้อครีลิค บอนด์กรีต อย่างน้อย 2 แกลลอน (7.6ลิตร) ต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง     (50 กก.) และหากเติม อครีลิค บอนด์กรีต หรือน้ำอีกเล็กน้อย จะช่วยให้สารผสมเข้ากันได้ดีขึ้น

อัตราส่วนผสมที่แนะนำ (อัตราส่วนโดยปริมาตร)

 • มอร์ต้า (ปูนทราย) : ซีเมนต์1 ทรายะเอียด1/4 ทรายหยาบ 2.5-3 หิน0 อรีลิค บอนด์กรีต1/4-1/2 น้ำ ตามความจำเป็น
 • คอนกรีต : ซีเมนต์1 ทรายะเอียด1/4 ทรายหยาบ 2-3 หิน2-3 อรีลิค บอนด์กรีต1/4-1/2 น้ำ ตามความจำเป็น

สำหรับการใช้งานเป็นวัสดุเชื่อมประสาน

 • เพื่อการยึดเกาะ/ยึดประสาน (Slurry Bond Coat) เพื่อให้ได้อครีลิค บอนด์กรีตที่มีความแข็งแรงพอดี ควรนำอครีลิค บอนด์กรีตที่ไม่เจือจางผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตราส่วน 1:1.5 โดยปริมาตรตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะลักษณะเป็นครีมเหนียวข้น การทำงานควรใช้แปรงทาส่วนผสมลงบนผิวที่จะทำการซ่อมแซม ในกรณีที่วัสดุเชื่อมประสานแห้งก่อนที่จะทำการเทมอร์ต้า หรือคอนกรีต ควรจะขูดออก โดยใช้แปรงลวด หรือ ใช้น้ำฉีด ซับน้ำที่ทำความสะอาดออกจนหมด แล้วค่อยทำการทาวัสดุเชื่อมประสานนี้ใหม่
 • เพื่องานซ่อมแซมผิว (Neat Bond Coat)
  ใช้อครีลิค บอนด์กรีตที่ไม่เจือจาง สำหรับซ่อมแซมงานคอนกรีต โดยอาศัยลูกกลิ้งแปรง หรือการพ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ด้วยอัตรา 200 – 250
  ตารางฟุต/แกลลอน (5-6 ตารางเมตรต่อลิตร) โดยปริมาณที่ใช้อาจมาก หรือน้อยกว่าที่นี้ขึ้นอยู่กับสภาพความพรุนของผิวงาน แล้วทิ้งไว้ให้อครีลิค
  แห้งพอหมาดๆ (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในที่ทำงาน) ก่อนใส่/เทมอร์ต้า หรือคอนกรีต ชั้นวัสดุยึดเกาะดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่
  ได้เก็บบ่มให้แห้ง และสะอาดแล้วทิ้งไว้ 2 สัปดาห์
 •  การบ่ม( Curing)
  โดยทั่วไปแล้วการใช้อครีลิค บอนด์กรีตในการปรับปรุงคุณภาพมอร์ต้า หรือ คอนกรีต และการเพิ่มการยึดเกาะจะต้องการบ่มในสภาวะชื้นหลังจากผลิตภัณฑ์
  ก่อตัวเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพสูงสุด

ข้อจำกัดการใช้จระเข้ น้ำยาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต หรือ Acrylic Bondcrete อคิรีลิค บอนด์กรีต น้ำยาประสานคอนกรีต (Bonding Agent)

 • ไม่ควรนำอครีลิค บอนด์กรีตมาใช้เป็นวัสดุยึดเกาะกับงานทางดิ่ง หรือพื้นด้านล่าง(ใต้พื้น) หรือผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ที่แข็งตัวเร็ว อุณหภูมิ ที่เหมาะสมในการใช้ ไม่ควรต่ำ 50 องศาฟาเรนไฮด์ (หรือ 10 องศาเซลเซียส) โดยรักษาระดับอุณหภูมิไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังการใช้อครีลิค บอนด์กรีต ผลิตภัณฑ์จะคงรักษาสภาพ ได้ในสภาวะที่เกิดการแข็งตัวโดยน้ำแข็ง (Freeze and Thaw Cycles) ซ้ำๆ กัน 4-5 ครั้ง (รอบ) ผลิตภัณฑ์ที่แข็งตัว ณ จุดเยือกแข็งนำมากวนหรือ คนค่อยๆ ปรับเพิ่มอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิสภาวะแวดล้อมปกติ) อย่างช้าๆ ห้ามใช้วิธีการบ่มด้วยไอน้ำ

ข้อควรระวังในการใช้จระเข้ น้ำยาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต หรือ Acrylic Bondcrete อคิรีลิค บอนด์กรีต น้ำยาประสานคอนกรีต (Bonding Agent)

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ,หน้ากากกันฝุ่น,แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างนัยน์ตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
 • ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า Crocodile Acrylic Bondcrete ราคาถูก จากผู้ผลิต บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรามีสินค้า Crocodile Acrylic Bondcrete พร้อมส่ง สั่งง่าย ส่งไว ทั่วประเทศ โทรเลยวันนี้ 09-5718-9191 หรือสามารถเช็คราคาสินค้า Crocodile Acrylic Bondcrete ได้ที่ www.beelievesourcing.co.th หรือติดตามการเคลื่อนไหว ข่าวสาร เกี่ยวกับ จระเข้ หรือ ผู้ผลิต บริษัท จระเข้ (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่เว็บไซต์ของเรา ได้ฟรี

ข้อดีของการซื้อ Crocodile Acrylic Bondcrete กับเรา www.beelievesourcing.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

–  เราพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าด้วยเครือข่ายขนส่งท้องถิ่น พันธมิตรร้านค้า NIM Express,  SCG YAMATO Express,  KERRY Express  ปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สถานที่ตั้ง เรามีบริการด่วนพิเศษ **  โดยจัดส่งด้วย รถมอร์เตอร์ไซค์  หรือ รถแท็กซี่  หรือ รถรับจ้างอื่น ๆ  ด้วยการเก็บเงินปลายทาง  ในกลุ่มสินค้าบริการพิเศษนอกเวลาทำการ  เพื่อให้ท่านได้ส่งมอบงานได้อย่างทันท่วงที

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ เรามุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่การให้บริการไปพร้อมกับเสียงสะท้อนจากคุณ

** บริการด่วนพิเศษ เริ่มเวลา 07.00- 23.00 น.  ( เวลาปิดรับการให้บริการ )

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ เราจะพยายามหาราคามาให้ท่าน ** เริ่มแรก ประมาณราคาเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด  ไม่ต้องเดินทาง  ไม่ต้องหารถขนส่ง  ไม่ต้องหาช่าง  ให้ความสะดวก  ประหยัดเวลา

ข้อมูลเฉพาะของ: Crocodile Acrylic Bondcrete

ขนาด/Size

1 L. (ลิตร), 3.75 L. (ลิตร), 20 L. (ลิตร)

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “Crocodile Acrylic Bondcrete”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo