CPAC คอนกรีตผสมเสร็จ Super plus โม่ใหญ่

2,160 ฿2,435 ฿

คอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และค่าการยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไปและงานเทคอนกรีตด้วยปั๊มโดยส่วนผสมแปรผันตามค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ รวมทั้งมีการผสมคอนกรีตด้วยสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C494 ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลาการทำงานสำหรับงานคอนกรีตที่นานขึ้น

เงื่อนไข : ผู้ซื้อจะต้องเป้นผู้ดูแลเส้นทาง เข้า- ออก ให้รถขนส่งเข้าถึงจุดส่งมองคอนกรีต

คอนกรีตกันซึม  คอนกรีตชนิดนี้เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมา ให้มีความทึบน้ำมากกว่าคอนกรีตปกติ
วิธีการสั่งซื้อ

 1. โทรมาที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 081-854-5651 ศุภโชค
 2. แจ้งสถานที่จัดส่งคอนกรีต
 3. แจ้งประเภทงาน ขนาดพื้นที่ และจำนวนคอนกรีตที่ต้องการ (กากไม่ทราบเรายินดีให้คำปรึกษา)
 4. แจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ พร้อมที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ

ราคารวมภาษีแล้ว

แบรนด์:
SKU: N/A Tag:

2,160 ฿2,435 ฿

ล้างค่า
0

CPAC คอนกรีตผสมเสร็จ Super plus โม่ใหญ่

ค่ายุบตัวคอนกรีต (slump) : 7.5±2.5 ซม.

ผลิตภัณฑ์ของเครือซีเมนต์ไทย SCG ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ที่ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ทั่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของที่นี่ได้แก่  บ้าน อาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮาส์ คอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานบ้าน อาคารพาณิชย์ และทาวนเฮาส์ สามารถเลือกการใช้งาน ดังนี้

 • งานเสาเข็ม คอนกรีตเข็มเจาะเล็กซีแพค (CPAC Small Bored Pile Concrete) ถูกออกแบบโดยเฉพาะใช้สำหรับเสาเข็มในบ้าน อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ มีกำลังอัดให้เลือก ตั้งแต่ 210-310 กก./ ตร.ซม.
 • งานฐานรากขนาดเล็กกว่า 0.5 เมตร คอนกรีตมาตรฐานซีแพค (CPAC Standard Concrete) คอนกรีตมาตรฐาน เทียบเท่าอัตราส่วนผสม 1:2:4 มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 180-240 กก./ ตร.ซม.
 • งานฐานรากขนาดใหญ่กว่า 0.5 เมตร คอนกรีตความร้อนต่ำ (CPAC Low Heat Concrete) หมดปัญหาการแตกร้าวจากความร้อนในฐานรากขนาดใหญ่ด้วยคอนกรีตพิเศษที่เกิดความร้อนต่ำกว่าคอนกรีตปกติ สามารถเทได้ง่าย จึงลดเวลา และแรงงาน รวมทั้งเครื่องจี้เขย่า มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 210-380 กก./ ตร.ซม.
 • งานเสา คาน และพื้น คอนกรีตมาตรฐานซีแพค (CPAC Standard Concrete) คอนกรีตมาตรฐาน เทียบเท่าส่วนผสม 1:2:4 มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 180-240 กก./ ตร.ซม.
 • งานพื้นห้องน้ำ กันสาด ห้องใต้ดิน ดาดฟ้า ระเบียง ลานซักล้าง คอนกรีตกันซึมซีแพค (CPAC Waterproof Concrete) มั่นใจในประสิทธิภาพการกันซึมได้สูงสุดหมดปัญหาการรั่วซึมของน้ำและการซ่อมแซมภายหลังรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเพราะไม่ต้องเติมน้ำยากันซึมและไม่ต้องเพิ่มกำลังอัด มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 210-500 กก./ตร.ซม.

อาคารขนาดกลาง และอาคารสูง คอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานอาคารขนาดกลาง และอาคารสูง สามารถเลือกการใช้งาน ดังนี้

 • งานเสาเข็ม งานเสาเข็มอาคารขนาดกลาง คอนกรีตเข็มเจาะเล็กซีแพค (CPAC Small Bored Pile Concrete) ถูกออกแบบโดยเฉพาะใช้สำหรับเสาเข็มในบ้านอาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ มีกำลังอัดให้เลือกตั้งแต่ 210-310 กก./ ตร.ซม.
 • งานเสาเข็มอาคารสูง คอนกรีตเข็มเจาะใหญ่ซีแพค (CPAC Large Bored Pile Concrete) ถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ สามารถทำงานได้นานกว่า 3 ชั่วโมง เนื้อคอนกรีตยึดเกาะกันอย่างดี ไม่แยกตัว มีกำลังอัดให้เลือกตั้งแต่ 240-380 กก./ ตร.ซม.
 • งานฐานราก ฐานรากขนาดเล็กกว่า 0.5 เมตร คอนกรีตมาตรฐานซีแพค (CPAC Standard Concrete) ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับอาคารขนาดกลาง มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 240-280 กก./ ตร.ซม.
 • ฐานรากขนาดใหญ่กว่า 0.5 เมตร คอนกรีตความร้อนต่ำซีแพค (CPAC Low Heat Concrete) หมดปัญหาการแตกร้าวจากความร้อนในฐานรากขนาดใหญ่ด้วยคอนกรีตพิเศษที่เกิดความร้อนต่ำกว่าคอนกรีตปกติ สามารถเทได้ง่าย จึงลดเวลา และแรงงาน รวมทั้งเครื่องจี้ เขย่า มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 210-380 กก./ ตร.ซม.
 • งานเสา คาน เสา คาน อาคารขนาดกลาง คอนกรีตมาตฐานซีแพค (CPAC Standard Concrete) ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับอาคารขนาดกลาง มีกำลังอัดให้เลือกตั้งแต่ 240-280 กก./ ตร.ซม.
 • เสา คาน อาคารสูง ที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น คอนกรีตเหลวมากซีแพค (CPAC Flow Concrete) พัฒนาเป็นพิเศษให้มีค่ายุบตัว (Slump)สูงกว่า 15 ซม. สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่หนาแน่นได้ดี ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงาน เพราะเนื้อคอนกรีตมีความเหลวมาก สามารถไหลเข้าแบบได้ง่าย จึงใช้แรงงานและเครื่องจี้เขย่าน้อยกว่าคอนกรีตปกติ มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 280-500 กก./ ตร.ซม.
 • เสา คาน อาคารสูงที่มีเหล็กเสริมหนาแน่นมาก คอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายซีแพค (CPAC Self-Compacting Concrete) นวัตกรรมของคอนกรีตซึ่งมีค่าการไหลตัวที่สูงถึง 65-75 ซม. สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่ซับซ้อน และหนาแน่นมากๆ ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถอัดแน่นเข้าไปยังทุกมุมของแบบหล่อด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องจี้เขย่า เหมาะสำหรับ โครงสร้างที่ซับซ้อนหรือมีเหล็กเสริมหนาแน่นมากจนการจี้เขย่าทำแทยไม่ได้เลย
 • งานพื้น พื้นอาคารขนาดกลาง คอนกรีตมาตรฐานซีแพค (CPAC Standard Concrete) ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับอาคารขนาดกลาง มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 240-280 กก./ ตร.ซม.
 • พื้นอาคารสูงที่พื้นเป็นคอนกรีตอัดแรงภายหลัง คอนกรีตสำหรับงานอัดแรงภายหลัง (CPAC Post-Tensioned Concrete) ให้กำลังอัดสูงอย่างรวดเร็ว 240 หรือ 280 กก./ ตร.ซม. ภายใน 3 วัน ทำให้สามารถดึงลวด Post-Tension ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังทำให้สามารถหมุนไม้แบบได้เร็วขึ้น ปริมาณไม้แบบที่ต้องใช้จึงลดลง
 • พื้นห้องน้ำ กันสาด ห้องใต้ดิน ดาดฟ้า ระเบียง คอนกรีตกันซึมซีแพค (CPAC Waterproof Concrete) มั่นใจในประสิทธิภาพการกันซึมได้สูงสุดหมดปัญหาการรั่วซึมของน้ำและการซ่อมแซมภายหลังรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า เพราะไม่ต้องเติมน้ำยากันซึมและไม่ต้องกำลังอัดคอนกรีต มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 210-500 กก./ ตร.ซม.
 • งานผนังลิฟท์ คอนกรีตเหลวมากซีแพค (CPAC Flow Concrete) พัฒนาเป็นพิเศษให้มีค่ายุบตัว (Slump) สูงกว่า 15 ซม. สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่หนาแน่นได้ดี ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงาน เพราะเนื้อคอนกรีตมีความเหลวมากสามารถไหลเข้าแบบได้ง่าย จึงใช้แรงงานและเครื่องขี้เขย่าน้อยกว่าเทคอนกรีตปกติ มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 280-500 กก./ ตร.ซม.
  ถนน คอนกรีตมาตรฐานสำหรับงานถนน สามารถเลือกการใช้งาน ดังนี
 • งานถนน ทั่วไป คอนกรีตมาตรฐานซีแพค (CPAC Satndard Concrete) คอนกรีตมาตรฐานซีแพค เทียบเท่าอัตราส่วนผสม 1:2:4 มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 180-240 กก./ ตร.ซม.
 • งานซ่อมแซม หรือต้องการความรวดเร็ว คอนกรีตแข็งตัวเร็วซีแพค (CPAC Fast & Super Fast Setting Concrete) ตอบสนองทุกความเร่งด่วนสำหรับงานซ่อมแซมพื้น หรือผิวจราจรแบบเร่งด่วนมาก ลานจอดรถ พื้นโรงงาน งานสร้างถนนที่ต้องการใช้งานเร็ว ด้วยคอนกรีตที่สามารถรับกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 6,8 หรือ 24 ชั่วโมง
  • CPAC Fast Setting Concrete
   รับกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240 ksc ได้ภายในเวลา 8 หรือ 24 ชั่วโมง
  • CPAC Super Fast Setting Concrete
   รับกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240 ksc.ได้ภายในเวลา 6 ชั่วโมง
blank

CPAC คอนกรีตผสมเสร็จ ตัวรถขนาด : กว้าง 3 เมตร  สูง 3.8 เมตร  ยาว 8 เมตร

เงื่อนไข : ผู้ซื้อจะต้องเป้นผู้ดูแลเส้นทาง เข้า- ออก ให้รถขนส่งเข้าถึงจุดส่งมองคอนกรีต

วิธีการสั่งซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ (เพื่อรับประกันการส่งตรงเวลา โทรสั่งล่วงหน้า 1 วัน)
– ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 095 718 9191
– แจ้งสถานที่จัดส่งคอนกรีต
– แจ้งประเภทงาน ขนาดพื้นที่ และ จำนวนคอนกรีตที่ต้องการ (หากไม่ทราบ เรายินดีให้คำปรึกษา)
– แจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ พร้อมที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ

Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย
facebook: beelievesourcing
line: @beelievesourcing
youtube: beelieveus beelievesourcing
หรือ สอบถามได้ที่  095 718 9191 เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ และ บริการครบ จบในที่เดียว

ข้อมูลเฉพาะของ: CPAC คอนกรีตผสมเสร็จ Super plus โม่ใหญ่

กำลังอัด Cube240, Cube280, Cube320, Cube350, Cube380, Cube400

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “CPAC คอนกรีตผสมเสร็จ Super plus โม่ใหญ่”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo