10,310.00 ฿11,580.00 ฿

ล้างค่า
0

โถปัสสาวะชาย TF-6727

โถปัสสาวะชาย American Standard (TF-6727) มี นวัตกรรม ดังต่อไปนี้

 • เฉพาะโถปัสสาวะชาย
 • ท่อน้ำเข้าด้านบน
 • รวมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว

Anti-bac

 • ผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตราย และระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์

Green Action ปฏิบัติการสีเขียว

 • แผนต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)สู่ชั้นบรรยากาศ
  ภารกิจของเรา : ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศในทุกปี จากปี 2009
  สู่ปี 2010 เราสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ถึง 5 % เท่ากับเราได้
  ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 5,000 ตัน

Green Technology

 • โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ระบบดูอัลฟลัช เซ็นเซอร์ ชำระอัตโนมัติได้ทั้งหนักและเบา
 • โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เลือกชำระได้ทั้ง 2.6 และ 4 ลิตร
 • โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เลือกชำระได้ทั้ง 3 และ 4.2 ลิตร
 • โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เลือกชำระได้ทั้ง 3 และ 4.5 ลิตร
 • โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เลือกชำระได้ทั้ง 3 และ 6 ลิตร
 • โถปัสสาวะชายประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 0.9 ลิตร
  ก๊อกน้ำสารตะกั่วต่ำ (Low-Lead Faucets) เทคโนโลยี Click ในก๊อกน้ำ ประหยัดทุกครั้งที่เปิด กระบวนการรีไซเคิล ในขั้นตอนการผลิต

โถปัสสาวะชาย

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายทั้งด้านการออกแบบและการนำไปใช้งานขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้ใช้งานเอง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

1.โถปัสสาวะชายชนิดแขวนติดฝาผนังขนาดเล็กแบบท่อน้ำทิ้งแยก เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย

2.โถปัสสาวะชายชนิดแขวนติดฝาผนังขนาดกลางแบบมีท่อดักกลิ่นในตัว พร้อมแผงกันในตัว เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยหรือห้องน้ำสาธารณะ

3.โถปัสสาวะชายชนิดแขวนติดฝาผนังขนาดใหญ่แบบมีท่อดักกลิ่นในตัว พร้อมแผงกันในตัว เหมาะสำหรับห้องน้ำบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่หรือห้องน้ำสาธารณะ

4.โถปัสสาวะชายแบบจ่ายน้ำอัตโนมัติชนิดแขวนผนังขนาดใหญ่แบบมีท่อดักกลิ่นในตัว พร้อมแผงกันในตัว เหมาะสำหรับห้องน้ำสาธารณะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากคุณสมบัติในเรื่องการประหยัดน้ำคือ จะจ่ายน้ำเมื่อมีคนใช้งาน และในเรื่องสุขลักษณะอนามัยที่ไม่ต้องใช้มือในการกดน้ำเหมือนกับฟลัชวาล์วจึงลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้

5.โถปัสสาวะชายชนิดตั้งพื้นขนาดใหญ่แบบมีท่อดักกลิ่นในตัว พร้อมแผงกั้นในตัว เหมาะสำหรับห้องน้ำบ้านอาศัยขนาดใหญ่หรือห้องน้ำสาธารณะ สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์

เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก และอำนวยประโยชน์ และยังใช้เป็นเครื่องประดับหรือเฟอร์นิเจอร์ให้กับห้องน้ำได้ด้วย ปัจจุบันมีการดีไซน์ รูปลักษณ์ที่สวยงาม แปลกตา ตลอดจนมีสีให้เลือกมากมาย แต่การเลือกใช้ก็ควรให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยการเลือกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะหากเกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้งแล้ว การเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นจึงเสนอแนะเทคนิคการเลิกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ ดังนี้

การเลือกซื้อชักโครก

ชักโครกในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ใช้น้ำน้อยลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการชำระล้างเช่นเดิม จึงช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 30% ของการชำระล้างแต่ละครั้ง แต่การใช้น้ำน้อยที่สุดไม่ได้หมายความว่าการชำระล้างจะดีที่สุดเสมอไป ดังนั้นจึงต้องพิจารณาหลายอย่างในการเลือกซื้อชักโครก ซึ่งมีหลักสำคัญคือ

1.ขนาดของท่อประปาที่เชื่อมต่อเข้าตัวสุขภัณฑ์ ควรมีขนาดตรงกับประเภทของสุขภัณฑ์ที่ใช้ เช่น ชักโครกฟลัช วาล์ว ต้องเดินท่อประปาขนาด 1 นิ้ว ส่วนรุ่นที่ใช้ถังพักน้ำจะต้องเดินท่อประปาขนาด 2 นิ้ว

2.ระยะการวางท่อประปา และท่อน้ำทิ้งควรเหมาะสมกับรุ่นของสุขภัณฑ์ด้วย

3.อุปกรณ์ประกอบร่วม เช่น หน้าแปลนชักโครก เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ตำแหน่งการติดตั้งชักโครกแม่นยำยิ่งขึ้น และยังช่วยขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากการติดตั้งไม่ตรงกันระหว่างตำแหน่งท่อน้ำทิ้งและท่อของส้วมอีกด้วย และที่สำคัญอุปกรณ์ในหม้อน้ำพักของชักโครกควรใช้ให้ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะของสุขภัณฑ์รุ่นนั้น ๆ หรือยี่ห้อนั้น ๆ ด้วย

4.ตรวจดูสภาพภายนอกของตัวชักโครก ต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือบิ่น ตลอดจนดูความสวยงาม ความประณีต โดยสุขภัณฑ์ที่มีราคาแพง ไม่น่าจะพบปัญหาลักษณะนี้

5.ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรให้ผู้ขายทดลองการชะล้าง ของโถชักโครก โดยใส่กระดาษทิชชู่หรือเศษผ้าลงไป สังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นลงไปได้อย่างสะดวกหรือไม่ และต้องตรวจดูอุปกรณ์ชุดลูกลอยว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ เช่น โซ่ไม่หลุด ลูกลอยน้ำอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่ ฝารองนั่งโถส้วมต้องอยู่ในสภาพดี

โถปัสสาวะชาย ปัจจุบันในท้องตลาดมีโถปัสสาวะชายจำหน่ายทั้งประเภทที่มีแอ่งน้ำกันกลิ่นในตัว และไม่มีแอ่งน้ำนกลิ่น หากเลือกซื้อประเภทไม่มีแอ่งน้ำกั้นกลิ่นก็ควรซื้ออุปกรณ์ หรือข้อต่อกันกลิ่นเพิ่ม และที่สำคัญควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานและขนาด

โถปัสสาวะส่วนใหญ่ตามห้องน้ำชายมักจะถูกจัดวางอยู่ส่วนหน้าของบริเวณห้องน้ำ ดังนั้นเมื่อจะเข้าห้องน้ำ โถปัสสาวะก็เป็นสิ่งแรกที่บ่งบอกให้ผู้ที่กำลังเดินเข้าห้องน้ำ ทราบว่านี้คือห้องน้ำชาย การขับถ่ายที่ถูกกำหนดจากพื้นที่ห้องน้ำชายถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือ พื้นที่สำหรับปัสสาวะ กับพื้นที่สำหรับอุจจาระ โดยพื้นที่ปัสสาวะถูกจัดวางในส่วนของพื้นที่เปิดที่คนสามารถมองเห็นได้ ในขณะที่พื้นที่อุจจาระอยู่ในพื้นที่ปิดภายในห้องส้วม กล่าวอีกอย่างคือ ที่สำหรับปัสสาวะเป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนพื้นที่อุจจาระเป็นพื้นที่ส่วนตัว โถปัสสาวะจึงเป็นสุขภัณฑ์ที่แยกห้องน้ำชายให้ต่างจากห้องน้ำหญิง

คำถามก็คือ ทำไมโถปัสสาวะจึงถูกจัดวางในพื้นที่เปิด ทั้งที่การการขับถ่ายควรจะถูกจำกัดอยู่ภายในพื้นที่ปิด เหมือนกับห้องน้ำหญิงที่การขับถ่ายจะเกิดภายในห้องส้วมเท่านั้น นั่นแสดงว่าการยืนปัสสาวะ จะต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่นอกเหนือจากการขับถ่าย หากพิจารณาจะเห็นว่าการแสดงความเป็นชายในพื้นที่แห่งการขับถ่ายอย่างหนึ่ง ก็คือ การยืนปัสสาวะ เพราะมันเป็นกลไกที่ปรากฏเฉพาะในเพศชายเท่านั้น ดังนั้นการยืนปัสสาวะจึงมีความสำคัญมากในฐานะที่เป็นกลไกที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นผู้ชาย แต่หากจำกัดการขับถ่ายทั้งหมดของเพศชายไว้ภายในห้องส้วม ความเป็นชายของการยืนปัสสาวะก็จะไม่ได้ถูกแสดงออกมา จึงเป็นไปได้ที่การจัดวางโถปัสสาวะในพื้นที่เปิดก็เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ชายแสดงออกความเป็นชายออกมา

ข้อแนะนำข้อเสนอแนะ และการบำรุงรักษา
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษา และทำความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน โปรด ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

 • ในการติดตั้งสุขภัณฑ์ควรใช้ปูนขาว หรืออุปกรณ์ยาแนว
 • ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด โซดาไฟหรือน้ำยา ที่มีความเข้มข้นทำความสะอาด
 • หลีกเลี่ยงของแข็งหรือหยาบ เช่นผ้าเนื้อหยาบ ในการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
 • ห้ามผู้ใช้ขึ้นไปเหยียบบนสุขภัณฑ์ อาจทำให้ได้รับอันตราย
 • ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ เขี่ยบุหรี่ หรือทิ้งเศษวัสดุใด ๆ ลงในโถปัสสาวะ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตัน และระบบ น้ำทิ้งเสียหาย
 • ระวังอย่าทิ้งคราบไว้บนสุขภัณฑ์เป็นเวลานาน
 • ห้ามแช่น้ำยาทำความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์

ข้อมูลเฉพาะของ: โถปัสสาวะชาย TF-6727

ยี่ห้อ/ brand

American Standard

สี/Color

สีขาว

รุ่น

TF-6727, TF-6727B

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “โถปัสสาวะชาย TF-6727”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo