การใช้งาน                 อัตราส่วนผสม ปูน 1 ถุง (25 กก.) ต่อน้ำ  4.5 – 5 ลิตร

พื้นที่การใช้งาน        พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม. หรือ 1 ถุง (25 กก.)

การบรรจุ                    25  กิโลกรัม