ปูนกาวปูกระเบื้อง SikaCeram-150

450 ฿

ปูนกาวปูกระเบื้อง SikaCeram-150
ยี่ห้อ : ซิก้า SIKA
ขนาด : 20 กก./ถุง
สี :สีเทา

ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

แบรนด์:

450 ฿

0

ปูนกาวปูกระเบื้อง SikaCeram-150

SikaCeram-150 (ซิก้าเซแรม-150 ปูนกาวปูกระเบื้อง) วัสดุเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานพื้นและผนัง

คุณสมบัติเด่น

 • สำหรับปูกระเบื้องเซรามิคทั่วไป,กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
 • ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร
 • ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, น้ำมัน, น้ำยาบ่มคอนกรีต, สี, เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 • ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาด และกวาดน้ำที่ขังบนพื้นผิวให้หมดก่อนที่ใช้กาวซีเมนต์

อัตราส่วนผสม

 • กาวซีเมนต์  20 กิโลกรัม ต่อน้ำ 5.4-5.6 ลิตร หรือ ปูน 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

การผสม

 • เทปูนกาวซีเมนต์ลงในน้ำในขณะที่เปิดเครื่องผสม รอบต่ำประมาณ 150 รอบต่อนาที (150 rpm)
 • ผสมให้เข้ากันดี หลังจากผสมแล้วควรใช้งานให้หมด ภายใน 20-30 นาที(ขึ้นกับอุณหภูมิ)
 • อย่าเติมน้ำหรือกาวซีเมนต์ลงไปอีกหลังจากเคมีบ่มตัวแล้ว

การใช้งาน

 • ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง ให้เพียงพอสำหรับกระเบื้องที่จะใช้ปูแต่ละครั้ง
 • ใช้ด้านหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง ตามตารางการใช้งาน
 • นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ กดกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์เต็มแผ่น
 • สามารถจัดกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที ก่อนกาวปูกระเบื้องจะแห้งสนิทและไม่ควรจัดหรือเคาะกระเบื้องอีกเมื่อเลยเวลาดังกล่าว

การบ่ม และการยาแนวกระเบื้อง

 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรบ่มไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ จึงจะยาแนวกระเบื้อง
 • เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุด ควรเลือกยาแนว  ที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดของงาน มีหลายชนิด หลากหลายสีให้เลือกใช้ตามลักษณะของร่องและลักษณะของสถานที่

ข้อจำกัดในการใช้

 • สามารถใช้ปูบนพื้นผิวไม้อัดโครงสร้าง, แผ่นซีเมนต์ไม้อัด ต้องมีความหนาอย่างน้อย 19 ม.ม.และมีการติดตั้งที่แข็งแรง ไม่โก่งงอ
 • การยาแนวกระเบื้องควรทำหลังจากปูกระเบื้องไว้อย่างน้อย 48 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อควรระวัง

 • ซีเมนต์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอกภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ, หน้ากากันฝุ่น, แว่นตา ฯลฯ ในกรณีเข้าตาให้ล้างนัยน์ตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์ ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ระบบการทำงาน

รายละเอียดการใช้งาน

การใช้งาน 

 • จะต้องทำพื้นที่จะปูให้เปียกขึ้นอย่างทั่วถึงก่อนการปู
 • ผสมน้ำเข้ากับ SikaCeram -150
  ส่วนผสม :
  น้ำ : SikaCeram -150 = 4-5 ลิตร : 20 กก. (โดยน้ำหนัก)
  น้ำ : SikaCeram -150 = 1 : 3 (โดยปริมาตร)
 • หลังจากผสมแล้ว ควรรอ 10 นาที จากนั้นให้ทำการกวนส่วนผสมอีกครั้ง
 • ทำการปวดกาวซีเมนต์ ด้วยเกรียงหวี
 • ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้น หรือผนังที่ต้องการ แล้วทำการติดตั้งกระเบื้อง (โดยไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องไปแช่น้ำก่อนการปูกระเบื้อง)

ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ SikaCeram -150 ลงบนพื้นที่จะปูกระเบื้อง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับความหนาของชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
ข้อแนะนำ

 • สำหรับโมเสคขนาดไม่เกิน 5×5 ซม. ให้ใช้เกรียงหวีขนาด 3 มม.
 • สำหรับกระเบื้องขนาดปกติ (<20 x 20 ซม.) ให้ใช้เกรียงหวีขนาด 6 มม.
 • สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ ให้ใช้เกรียงหวีขนาด 9 มม.
 • สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 300×300 มม. หรือในงานที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม (เช่น กระเบื้องที่มีการขัดผิวหน้า กระเบื้องที่ต้องรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ฯลฯ) ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่วด้วย

ปาดกาวซีเมนต์ SikaCeram -150 ลงบนพื้นผิววัสดุโดยใช้เกรียงหวีให้ได้ความหนาที่เหมาะสม และสม่ำเสมอในบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้น ให้ปรับระดับด้วยเกรียงหวี วางกระเบื้องเซรามิกลงแล้วกดให้แน่นเข้ากับกาวซีเมนต์

สามารถติดตั้งกระเบื้องภายในช่วง 15-20 นาที หลังจากปาดกาวซีเมนต์ที่ภายใต้อุณหภูมิ และความชื้นปกติ หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ช่วงเวลาติดตั้งภายหลังติดกาวอาจสั้นกว่านี้ หากเกิดฟิล์มขึ้นที่ผิว ให้ปาดเปรียงหวีผ่านกาวซีเมนต์ที่ลงไว้แล้ว

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญในการจัดการระบบคุณภาพ ด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่จะร่วมกันรักษาระบบจัดการคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่วนกลาง และกฎหมายท้องถิ่น

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายดังต่อไปนี้

 1. การส่งมอบที่ตรงเวลา
 2. การรักษาคุณภาพให้คงที่
 3. การควบคุมต้นทุน
 4. การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการขบวนการทำงานเพื่อให้ง่าย และรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อม อันประกอบไปด้วยอากาศเป็นพิษ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ของเสียจากการอุปโภค บริโภค และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านระบบการจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์ นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน วางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “ปูนกาวปูกระเบื้อง SikaCeram-150”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo