จระเข้ ซีเมนต์ไม่หดตัว 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์

350.00 ฿

จระเข้ ซีเมนต์ไม่หดตัว 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์
ยี่ห้อ : จระเข้
รุ่น : 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์
นอน-เฟอร์รัส,นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์ เป็นปูนเกร้าท์ผสมเสร็จที่มีประสิทธิภาพสูง,ไม่หดตัว
และเหมาะสำหรับงานเกร้าท์ฐาน เพื่อรองรับส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง เช่น คาน, เสา ฯลฯ และผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป รวมทั้งงานเกร้าท์ฐานเครื่องจักรเพื่อรองรับกำลังอัดสูง

ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง

แบรนด์:

350.00 ฿

0

จระเข้ ซีเมนต์ไม่หดตัว 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์

จระเข้ซีเมนต์ไม่หดตัว กำลังอัดสูง 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์หรือ Crocodile 621 Standard Grout 

นอน-เฟอร์รัส,นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์ เป็นปูนเกร้าท์ผสมเสร็จที่มีประสิทธิภาพสูง,ไม่หดตัว
และเหมาะสำหรับงานเกร้าท์ฐาน เพื่อรองรับส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง เช่น คาน, เสา ฯลฯ และผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป รวมทั้งงานเกร้าท์ฐานเครื่องจักรเพื่อรองรับกำลังอัดสูง

องค์ประกอบของจระเข้ ซีเมนต์ไม่หดตัว กำลังอัดสูง 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์ หรือ Crocodile 621 Standard Grout 

 • นอน-เฟอร์รัส, นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์คุณภาพสูง,มวลรวมที่มีซิลิก้า รวมทั้งสารที่ทำให้ขยายตัว และเคมีผสมเพิ่มอื่น ๆ

ลักษณะเด่น Features และประโยชน์ Benefits ของจระเข้ ซีเมนต์ไม่หดตัว กำลังอัดสูง 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์ หรือ Crocodile 621 Standard Grout 

 • มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน CRD-C621และ C-107 ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ นอน-ชริ้งค์เกร้าท์
 • เพียงแต่ผสมน้ำตามอัตราส่วน สามารถใช้งานได้เลย
 • อัตราการขยายตัวตามมาตรฐาน นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์
 • ใช้งานได้ดี ทั้งในสภาวะที่ไหลคล่อง (Fluid) จนถึงสภาวะพลาสติก (Plastic) โดยไม่แตกร้าว หรือแยกตัว
 • เมื่อต้องการความหนามากกว่า 3 นิ้ว (76.2 มิลลิเมตร) ก็สามารถเพิ่มความหนาได้โดยผสมหินเกล็ดที่สะอาดขนาด 3/8 นิ้ว (9 มิลลิเมตร)  ลงไป โดยผสมในอัตราส่วน 25% โดยน้ำหนัก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

 • ผลการทดสอบจากห้องทดสอบ,การปฏิบัติงานจริงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพของสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อแนะนำการใช้จระเข้ ซีเมนต์ไม่หดตัว กำลังอัดสูง 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์ หรือ Crocodile 621 Standard Grout 
การเตรียมพื้นผิว

 • ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น,น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ทำพื้นผิวให้หยาบ และใช้น้ำบ่มหน้าผิวคอนกรีต
  ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ควรจะบ่มน้ำและทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง) แบบสำหรับหล่อจะต้องมีความแข็งแรงพอ
  และควรจะอุดร่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของปูนเกร้าท์ ควรดูดซับน้ำส่วนเกินที่ค้างบนผิวคอนกรีตก่อนที่จะทำการเทเกร้าท์

ความข้นเหลวในการผสม

 • ปริมาณของน้ำที่ใช้เป็นส่วนผสม เป็นเพียงแนวทาง และข้อแนะนำเท่านั้น ความข้นเหลวที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน ควรใช้น้ำแต่น้อยในการผสมครั้งแรก แล้วเพิ่มน้ำจนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ อุณหภูมิ,วิธีการผสม,ขนาดถังและจำนวนที่ผสม คือปัจจัยที่สำคัญที่จะใช้น้ำผสมให้ถูกต้องตามความต้องการ                 **ห้ามใช้น้ำเกิน 3.80 ลิตร ต่อปูนเกร้าท์ 20 กิโลกรัม (1ถุง)**

อัตราส่วนต่อ (ปูนเกร้าท์ 20 ก.ก.)

 • Plastic สภาวะพลาสติก : ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 2.5-2.9 ลิตร // ปริมาตรโดยประมาณ 0.011 ลบ.ม.
 • Pourable สภาวะที่เทได้ : ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 2.5-3.35 ลิตร // ปริมาตรโดยประมาณ 0.011 ลบ.ม.
 • Pumpable สภาวะปั้มได้ : ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 3.1-3.5 ลิตร // ปริมาตรโดยประมาณ 0.011 ลบ.ม.
 • Fluid สภาวะไหลคล่อง : ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 33.35-3.8 ลิตร // ปริมาตรโดยประมาณ 0.011 ลบ.ม.

การผสม

 • ในการผสมแต่ละครั้งควรใช้น้ำสะอาดมาผสม และความระมัดระวังในการชั่ง หรือตวงปริมาณน้ำลงในเครื่องผสม ใช้เครื่องผสมในอัตราความเร็วต่ำเปิดเครื่องผสม และเดติมปูนเกร้าท์ลงในน้ำอย่างช้า ๆ เมื่อเทปูน เกร้าท์ลงหมดแล้ว ปล่อยให้เครื่องผสมทำงานต่อเนื่องอีกประมาณ 5 นาที หรือจนกว่าผสมเข้ากันดีแล้ว ในกรณีนำหินเกล็ดมาใช้ผสมควรเติมหินเกล็ดลงไปเมื่อปูนเกร้าท์ และน้ำผสมเข้ากันดีแล้วเท่านั้น และใช้เครื่องผสม ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าหินเกล็ดผสมเข้ากันดี ระยะเวลาที่ใช้ทำงานประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ : ควรผสมปูนเกร้าท์ในปริมาณที่จะใช้ได้หมดภายใน 15 นาที และไม่ควรนำมาเติมน้ำเพื่อนำกลับมาใช้อีก

การเท

 • ควรเทปูนเกร้าท์อย่างต่อเนื่องจากด้านหนึ่งของแบบ เพื่อป้องกันการเกิดโพรงอากาศ และควรเตรียมช่องระบายอากาศสำหรับงานเทเกร้าท์ ของฐานขนาดใหญ่ ควรขจัดโพรงอากาศโดยการกระทุ้งหรือเขย่า แต่ต้องหลีกเลี่ยงการกระทุ้งหรือเขย่ามากเกินไป  เมื่อมีการผสมหินเกล็ดหรือเมื่อผสมเกร้าท์ในสภาวะที่ไหลคล่อง (Fluid) ถ้าหากพื้นที่ที่จะทำการเกร้าท์ ต้องการความหนามากกว่า 3นิ้ว (76 มิลลิเมตร) ให้เติมหินเกล็ดที่สะอาด ขนาด 3/8 นิ้ว (9 มิลลิเมตร)
  ในอัตราส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก (5 ก.ก. ต่อปูนเกร้าท์ 20 ก.ก. หรือ 1 ถุง)
  ในกรณีที่ไม่สามารถหาหินเกล็ดมาผสมได้ก็ควรเทเป็นชั้น ๆ โดยแต่ละชั้นควรทิ้งช่วงห่างกันประมาณ 16-24 ชั่วโมงเมื่อผสมหินตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้ว ปริมาณที่จะได้ประมาณ 0.0123 ลูกบาศก์เมตรต่อปูนเกร้าท์ 1 ถุง (20 ก.ก.) หลังจากเทเกร้าท์เสร็จเรียบร้อยแล้วควรรักษาพื้นผิวให้ชื้น

การบ่ม

 • หลังจากเทเสร็จเรียบร้อยแล้ว รักษาสภาพพื้นผิวให้เปียกชื้น ควรทำการบ่มปูนเกร้าท์ด้วยน้ำอย่างน้อย 3 วัน ป้องกันมิให้ผิวงานสั่นสะเทือนถูกความร้อน หรือความเย็นที่รุนแรง เป็นเวลา 3 วัน

ข้อควรระวัง

 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ ,หน้ากากกันฝุ่น , แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างนัยน์ตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์ ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

 • ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “จระเข้ ซีเมนต์ไม่หดตัว 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo