กาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องใหญ่และแกรนิตโต้ ปูนตราเสือ

165.00 ฿

ยี่ห้อ : เสือ (Tiger)
น้ำหนัก : 20 กก./ถุง
บาร์โค้ด : 8852437300022
เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ ช่วยลดคราบขาวของเกลือ ใช้ปูกับผนังได้หลายแบบ เช่น ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต รวมทั้งพื้นเทปรับระดับและพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้องแบบเซรามิคขนาดใหญ่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไข
-ราคารวมภาษีมูลค่ามูลค่าเพิ่มแล้ว
-ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
– สามารถส่งสินค้าได้ภายใน 3-5 วัน  โปรดเช็คสต๊อก และ เงื่อนไขก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
– คิดค่าขนส่งตามระยะทาง

 

 

แบรนด์:

165.00 ฿

0

กาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องใหญ่และแกรนิตโต้ ปูนตราเสือ

เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

ยี่ห้อ : เสือ (Tiger)
น้ำหนัก : 20 กก./ถุง
บาร์โค้ด : 8852437300022
ขนาด : 26 x 42 x 9 (ซม.)
น้ำหนัก : 20 (กก.)
ปริมาตร : 10374 (ลบ.ซม.)

เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ และแกรนิตโต้ ช่วยลดคราบขาวของเกลือ ใช้ปูกับผนังได้หลายแบบ เช่น ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต รวมทั้งพื้นเทปรับระดับและพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้องแบบเซรามิคขนาดใหญ่ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

คุณสมบัติทั่วไปของเสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์  สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • มีสารผสมเพิ่มความยึดเกาะพิเศษ
 • ลดปัญหาส่วนผสมไม่ได้สัดส่วน
 • ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้อง

คุณสมบัตพิเศษของเสือกาวซีเมนต์  โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • มีสารผสมทำให้แห้งตัวช้า
 • ช่วยลดคราบขาวของเกลือ

วิธีการใช้งานของเสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์  สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • ผสมน้ำให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ช่วงเวลาที่ใช้ในการปาดกาวซีเมนต์จนถึงการปูกระเบื้อง 20-30 นาที
 • จัดและปรับตกแต่งร่องภายในเวลา 30 นาที
 • ระยะเวลาก่อนยาแนว 24 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาก่อนเปิดใช้งานอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง
 • ความหนาในการปาดกาวซีเมนต์ 15 มม.

คำแนะนำ สำหรับการใช้เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • ไม่ควรใช้ปูกระเบื้องที่เปียกน้ำ
 • ไม่ควรปูกระเบื้องบนพื้นที่ร้อนจัดหรือสัมผัสแสงแดดโดยตรง
 • ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม สำหรับในการใช้เสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • เกรียงหวี
 • สว่านไฟฟ้า
 • ใบกวน

ข้อควรระวังการใช้งานเสือกาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ (20 กก./ถุง)

 • เมื่อกาวซีเมนต์เข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง และอันตรายต่อดวงตา
 • ไม่ควรผสมวัสดุอื่นเพิ่มเติม หากจำเป็นควรขอคำปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ
 • การสัมผัส และการหายใจเอาผงกาวซีเมนต์ หรือส่วนผสมกาวซีเมนต์ที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ ระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
 • ไม่ควรใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแบบซาลาเปา
 • ควรฉาบกาวซีเมนต์บนพื้นที่ คราวละ ไม่เกิน 1 ตารางเมตร เพื่อให้มีเวลาในการตกแต่งให้สวยงาม
 • อุณหภูมิที่เหมาะสม ในการใช้งาน ควรอยู่ระหว่าง 15 องศาเซลเซียส ถึง 40องศาเซลเซียส
 • หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็น ควรมีวัสดุกำบัง

การติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝี มือดี มีความชํานาญในการปู โดยปูตามแนวราบ แนวตั้ง และแนวนอนจะต้องได้ ฉากแนวระดับเท่ากันสมํ่าเสมอ หรือลวดลายตามที่ผู้ออกแบบกําหนดให้ด้วยความประณีตเรียบร้อย ทั้งนี้  จะมีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1.5 มม.

หมายเหตุ : การปูกระเบื้องแบบธรรมดา ( ปูน, ทราย ) ควรนํากระเบื้องที่ใช้ปูไป น้ำให้อิ่มตัว ประมาณ 10-15 นาที เพื่อมิให้กระเบื้องดูดซึมน้ำ จากปูนซิเมนต์ขาว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหา การหลุดล่อน ทั้งนี้ ต้อง ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตกระเบื้อง

 1. การเตรียมพื้นผิว และการติดตั้ง โดยใช้กาวซิเมนต์ (DRY SET MORTAR)
  1. ปรับพื้น, ผนังให้เรียบร้อย และได้ระดับที่ต้องการทําความสะอาดพื้น และผนัง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ปราศจากคราบนํ้ามัน  ฝุ่น กาว กรด ด่าง และสิ่งสกปรก ต่างๆ
  2. ผสมกาวกับน้ำอัตราส่วนกาวให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตอย่าง เคร่งครัด
  3. ใช้เกรียงฉาบกาวซิเมนต์แล้วขูดให้เป็นรอยทางบนพื้นที่ที่ระบุ
  4. กดกระเบื้องลงบนรอยทางที่ทําไว้ให้แน่นภายในเวลที่กําหนดของกาวแต่ละชนิด เสร็จแล้วปรับแต่งแนวกระเบื้อง และวัดระดับ
  5. ห้ามเคลื่อนย้ายกระเบื้องหรือปรับแต่งแนวจัดระดับหลังจากติดตั้งแล้ว 10-15 นาที
  6. ห้ามผสมกาวใหม่กับส่วนผสมเก่าที่ใช้แล้วเป็นอันขาด
 2. การเตรียมพื้นผิวแบบธรรมดา (ปูนทราย) การเตรียมพื้นผิวคอนกรีตที่จะปูกระเบื้องจะต้องปรับระดับผิวเพื่อให้ได้ระดับสมํ่าเสมอหรือเอียงลาด ตามแบบที่กําหนดให้ และต้องทําผิวให้ขรุขระก่อนแล้วจึงทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเทปูน ทรายรองรับ กระเบื้องจะต้องราดน้ำให้คอนกรีตอิ่มตัวเสียก่อนการเทปูนทรายรองรับพื้นต้องใช้ปูน ทรายที่ไม่เหลวจนเกินไป การเทปูนทรายรองรับพื้นต้องเทไม่มากเกินที่จะปูกระเบื้องได้ทันภายใน 1 ชั่วโมง การปูต้องได้แนวได้ระดับกับอาคารระยะสมํ่าเสมอกันโดยตลอดรวมทั้งต้องกดกระเบื้องให้ติด แน่นกับปูนทรายรองรับพื้น เมื่อปูเรียบร้อยแล้วจะต้องอุดรอยต่าง ๆ ด้วยปูนซิเมนต์ขาวหรือสี ซึ่ง ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กําหนด การอุดต้องให้แน่นจริง ๆ
 3. การเตรียมกระเบื้อง ต้องตรวจสอบดูกระเบื้องมาจากลอท และรุ่นเดียวกันตรวจสอบสีให้ถูกต้องสําหรับกระเบื้องที่มี ลวดลายเป็นลายชุดต่าง ๆ ต้องตรวจสอบลายให้ถูกต้องก่อนนําไปปู
 4. การตัดแต่งกระเบื้อง การตัดแต่งกระเบื้องในแนวตรงแนวโค้งกระเบื้องที่ตัดต้องไม่บิดเบี้ยวแตกบิ่นต้องมีขนาดตาม ต้องการ โดยใช้เครื่องมือในการตัดกระเบื้องที่ได้มาตรฐาน และต้องตกแต่งขอบกระเบื้องให้เรียบร้อย ก่อนนํากระเบื้องไปปูน
 5. การเจาะกระเบื้อง การเจาะกระเบื้องโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานเพื่อใส่อุปกรณ์ต่างๆรอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ และไม่บิดเบี้ยว แตกบิ่น ต้องตกแต่งรอยเจาะให้เรียบร้อยก่อนนํากระเบื้องไปปู
 6. การเจียรขอบกระเบื้อง การเจียรขอบตรง และขอบเอียงโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน หลังจากการเจียรกระเบื้องขอบต้องเรียบ ตรง และได้ขนาดที่ถูกต้องไม่แตกบิ่นขอบกระเบื้องด้านในให้ได้มุมรับกันเพื่อความสวยงามในการเข้า มุมก่อนนํากระเบื้องไปปู
 7. CONTROL JOINT การปูกระเบื้องชิดสําหรับงานภายนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 2-3 มม. หรือตามเหมาะสมของชนิดกระเบื้องการปูกระเบื้องห่างสําหรับงานภายนอกให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 4-5 มม. หรือตามเหมาะสมของชนิดกระเบื้องตําแหน่งของ CONTROL JOINT (แนวขยายตัว) ควรอยู่ในแนวโครงสร้าง เช่น แนวคาน, เสา เป็นต้น
 8. การยาแนว การยาแนว ขนาดความกว้างต้องให้ได้ขนาดเดียวกัน โดยไม่เกิน 3 มม. และสมํ่าเสมอกันตลอดแนว มีความประณีตเรียบร้อย

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “กาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องใหญ่และแกรนิตโต้ ปูนตราเสือ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

กาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องใหญ่และแกรนิตโต้ ปูนตราเสือ
กาวซีเมนต์ โกลด์ซีรีย์ สำหรับกระเบื้องใหญ่และแกรนิตโต้ ปูนตราเสือ
BEELIEVE SOURCING
Logo