TOA PU Sealant วัสดุอุดรอยต่อ ขนาดบรรจุ 310 มล.

205 ฿

บริเวณที่ใช้ รอยต่อผนังสำเร็จรูป, พรีเคส รอยต่อพื้นคอนกรีต แนวรอยต่อไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ วงกบประตู หน้าต่าง อลูเนียม รอยปริแตกของตัวอาคาร
อัตราการใช้งาน 100 มล./ 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ 310 มล.
สี เทา,ขาว

ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

แบรนด์:

205 ฿

ล้างค่า
0
เปรียบเทียบสินค้า

TOA PU Sealant วัสดุอุดรอยต่อ ขนาดบรรจุ 310 มล.

ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ (TOA Polyurethane Sealant) เป็นวัสดุที่ใช้สําหรับยาแนวรอยต่อแบบส่วนประกอบ เดียว ที่ผลิตจากสารประเภทโพลียูริเทนชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นตัวสูง เหมาะสําหรับปิดรอยแตกร้าว ของผนัง และเชื่อมรอยต่อต่างๆ สามารถยึดเกาะกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาวะอากาศ รังสียูวี (UV) ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน สามารถทาสีทับได้และกันนํ้าได

คุณสมบัติ 

 1. สามารถทาสีทับได้
 2. สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท
 3. ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน ใช้งานง่าย
 4. ไม่เกิดคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนวัสดุปิดทับ
 5. ทนต่อรังสี UV ได้ดี
 6. ยืดหยุ่นสูง 600 เปอร์เซ็น

บริเวณที่ใช้ รอยต่อผนังสำเร็จรูป, พรีเคส รอยต่อพื้นคอนกรีต แนวรอยต่อไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ วงกบประตู หน้าต่าง อลูเนียม รอยปริแตกของตัวอาคาร
อัตราการใช้งาน 100 มล./ 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ 310 มล.
สี เทา,ขาว

การใช้งาน

 • รอยต่อผนังสำเร็จรูป (Precast, Wall Joints)
 • รอยต่อพื้นคอนกรีต (Expansion Joints, Floor Joints)
 • กรอบวงกบประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
 • แนวรอยต่อของแผ่น Fibre Cement
 • รอยปริแตกหรือฉีกขาดของตัวอาคาร

คุณประโยชน์

 • เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูริเทนแบบ 1 ส่วน
 • ไม่เกิดคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนวัสดุปิดทับเช่น สี
 • สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท เช่น ปูน ไม้ แผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเคลื่อนตัวของพื้นผิวได้ดี
 • ไม่มีการไหลย้อยขณะใช้งาน
 • ใช้งานง่าย
 • สามารถทาสีทับได้
 • สามารถทนต่อรังสี ยูวี (UV) ได้ดี

ข้อมูลทางเทคนิค
ลักษณะ : เป็นครีมข้น
สี : เทาและขาว
ค่าความหนาแน่น 20 องศาเซลเซียส : 1.20 ± 0.06
ปริมาณของแข็ง  : มากกว่า 94 เปอร์เซ็นต์
การไหลย้อย : ไม่มีการไหลย้อย
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน  : 5 – 40 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาแห้งผิวที่ 23 องศาเซลเซียส (50 เปอร์เซ็นต์ RH) ASTM C679-15 : 97 นาที
อัตราการแข็งตัวที่ 23 องศาเซลเซียส (50 เปอร์เซ็นต์ RH) : 3 – 5 มิลลิเมตร/ วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
ความแข็ง (Shore A) ASTM C661-15  : 29
ความต้านทานแรงดึง  ASTM D412-15a : มากกว่า 1.6 N/mm2
ความต้านทานแรงดึงที่ความยืดร้อยละ 60 ASTM D412-15a  : 0.58 N/mm2
ความยืดเมื่อขาด ASTM D412-15a : 780 เปอร์เซ็นต์
การทนความร้อน ที่ 70 oC เป็นเวลา 21 วัน : ASTM C1246-00(2012)
น้ำหนักที่หายไป ร้อยละ : 0.13
รอยแตก : ไม่พบ
ความต้านแรงลอก, นิวตันต่อความกว้าง 25 มิลลิเมตร : ASTM C794-t5a
แผ่นมอร์ต้าร์ : 145.6
แผ่นอะลูมิเนียม : 166.0
ความทนทานต่อกรดและด่าง : ปานกลาง
ความทนทานต่อน้ำ : ดีเยี่ยม
การทาสีทับ : ดีเยี่ยม

ระบบการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วยทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผงสีเศษซีเมนต์ คราบไขต่างๆ

วิธีการใช้งาน :

 • ในกรณีที่ร่องมีความลึกมากกวา่ ความกว้าง ให้ใช้วัสดุรองร่อง (Backing Rod) ก่อน
 • ใช้ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์อุดโป๊วรอยต่อโดยใช้ปืนยิงซีลแลนท์
 • ในบริเวณที่ต้องตกแต่งให้เรียบ แนะนำให้ปาดตกแต่งด้วยเกรียงหรือนิ้วมือจุ่มน้ำสะอาดที่มีส่วนผสมของสบู่หรือน้ายาล้างจานเพื่อแต่งผิวให้เกิดความเรียบมากที่สุด
 • เมื่อตกแต่งผิวหน้าเสร็จแล้วให้ดึงเทปกาวออกก่อนที่โพลียูริเทนซีลแลนท์จะแห้งตัว

ปริมาณการใช้งาน
ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ 310 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 3 เมตร
ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ 600 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 6 เมตร
( ที่ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความลึก 1 เซนติเมตร )

การเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและวางอยู่ในที่ๆ มีการควบคุม อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 5 – 30 องศาเซลเซียส
อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ
310 มิลลิลิตร / หลอดแข็ง บรรจุ 25 หลอด / 1 กล่อง
600 มิลลิลิตร / ฟรอยห่อ (ไส้กรอก) บรรจุ 20 หลอด / 1 กล่อง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทํางานควรทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยนํ้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยนํ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนําไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลเฉพาะของ: TOA PU Sealant วัสดุอุดรอยต่อ ขนาดบรรจุ 310 มล.

สี

Grey, White

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “TOA PU Sealant วัสดุอุดรอยต่อ ขนาดบรรจุ 310 มล.”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

0
เปรียบเทียบสินค้า
ดอกเจาะปูน Silver 4x75มม. Bosch
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
ใบตัดเหล็กเรียบ 4x2mm A-85123 Makita
แบรนด์:
- 50%
0
เปรียบเทียบสินค้า
CF1000S ถังเก็บน้ำ ลายกล้วยไม้ แซนด์สโตน
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
ชุดครอบปล่อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ
แบรนด์:

There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.

ส่งการแจ้งเตือนสำหรับคำตอบใหม่แต่ละครั้ง

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ ดูทั้งหมด

0
เปรียบเทียบสินค้า
TOA Wood Preservative น้ำยารักษาเนื้อไม้ ชนิดใส
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
LANKO ปูนเทปรับระดับ 123
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
TOA 214 Water Repellent สูตรน้ำมัน
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
LANKO ปูนฉาบสำเร็จรูป113
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
LANKO น้ำยาทารองพื้น 162 FLOW PRIME
แบรนด์:
มีอะไรให้น้องบีช่วยไหมคะ
มีอะไรให้น้องบีช่วยไหมคะ
สวัสดีค่ะ บีลีฟซอร์สซิ่ง มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้าง อาคารและบริการ พร้อมให้บริการค่ะ
Connecting...
มีอะไรให้น้องบีช่วยไหมคะ..พิมพ์ชื่อ, อีเมลล์และข้อความได้เลยค่ะ
Our operators are busy. กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
:
:
:
:
สวัสดีค่ะ พิมพ์ชื่อ และอีเมลล์ของคุณ เพื่อเริ่มการสนทนาค่ะ
:
:
การสนทนาสิ้นสุดลงแล้ว
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad
BEELIEVE SOURCING
Logo
ลงทะเบียนบัญชีใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่าน
รายการสินค้าที่เปรียบเทียบ
 • Total (0)
เปรียบเทียบสินค้า
0