TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมัน

2,500 ฿2,800 ฿

ทนทาน ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว ไร้กลิ่นฉุน เหมาะสำหรับตกแต่งภายใน ที่ต้องการสไตลล์อฟท์ใชได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีด อิฐบล๊อก กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

ชนิดของฟิล์มสี : ปูนฉาบสำเร็รูป

จำนวนบรรจุ : 1 ชุด (10 กก.)
ประกอบด้วย : TOA  Loft ทับหน้า 2 ถัง
TOA Loft clear 1 ถัง
เกรียงปาด 2 อัน
ลูกกลิ้ง 1 อัน

ราคารวมภาษี ส่งฟรี

แบรนด์:

2,500 ฿2,800 ฿

ล้างค่า
0

TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมัน

TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมัน

คุณสมบัติ : ทีโอเอ ลอฟท์ (TOA LOFT) เป็นสีลวดลายชนิดพิเศษ สําหรับตกแต่งลวดลายสไตส์ลอฟท์ สามารถใช้งานได้ทันที ฉาบลื่น ทนทาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ไร้กลิ่นฉุน
เหมาะสําหรับการตกแต่งภายใน ที่ต้องการสไตส์ลอฟท์ ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐบล๊อก กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น โดยการฉาบ เพื่อให้ได้ลวดลายสวยงามตามที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภทสี : สีเทกเจอร์ สไตล์ลอฟท์
เฉดสี : เฉดตามแคตตาลอค
ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน และลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้
เนื้อสีโดยปริมาตร : 46-50 เปอร์เซ็นต์
เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 58-63 เปอร์เซ็นต์
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก : 250-300 ไมครอนต่อเที่ยว
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 150-300 ไมครอนต่อเที่ยว
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 12-14 ตารางเมตร ต่อ ชุด (10 กก.) ต่อ 2 เที่ยว
(1 ชุด 10 กก. ประกอบด้วย TOA Loft 8 กก. และ TOA Loft Clear 2 กก.)
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 1-2 ชั่วโมง (ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 2 – 4 ชั่วโมง (ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 24 ชั่วโมง (ที่ความหนาฟิล์มเปียก 400 ไมครอน)
หมายเหตุ : ขึ้นกับความหนาของลวดลายที่ทํา และสภาวะอากาศ ควรทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนลงสีเคลือบใส ทีโอเอ
ลอฟท์ เคลียร์

วิธีใช้งาน
อุปกรณ์ : เกรียงฉาบ เกรียงโป๊ว
ตัวเจือจาง : นํ้าสะอาด (สามารถใช้งานได้ทันที)
การเจือจาง (เปอร์เซ็นต์) : 0 เปอร์เซ็นต์

ระบบการใช้งาน
การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวเก่า : 1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
2. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่นํ้าขัดล้างด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ล้างทําความสะอาด ทิ้งให้แห้ง
แล้วทานํ้ายาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill 1 เที่ยว เพื่อป้องกันเชื้อรา
3. ทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน

พื้นผิวใหม่ : 1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทําความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไข
2. ความชื้นน้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์
 

ระบบการทาสี
สีรองพื้น
พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้น ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพร์เมอร์ จํานวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง
พื้นผิวใหม่ : ไม่ต้องทาสีรองพื้น
สีลวดลาย : 1.ฉาบ ทีโอเอ ลอฟท์ ด้วยเกรียงฉาบ/เกรียงโป๊ว ในเที่ยวแรกฉาบและปล่อยให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง
2.ก่อนฉาบเที่ยวที่2 ให้ใช้เกรียงแซะบริเวณที่เป็นสันเพื่อให้ง่ายต่อการฉาบสร้างลายในเที่ยวที่ 2
3.ฉาบสร้างลายในเที่ยวที่2 ทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆและขัดด้วยเกรียง เพื่อให้ขึ้นลวดลาย หลังจากนั้นทิ้งให้แห้ง 24 ชั่วโมง
ก่อนเคลือบใสด้วย ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์

สีเคลือบทับหน้า : กลิ้ง สีเคลือบใส ทีโอเอ ลอฟท์ เคลียร์ ด้วยลูกกลิ้งเรียบขนสั้น จํานวน 2 เที่ยว โดยทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 2-4 -ชั่วโมง
ในแต่ละเที่ยว และหลังสีแห้งแล้ว ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟิล์มสีด้วยการทดลองพรมนํ้าไปบนพื้นผิว ถ้านํ้ายังซึม
เข้าควรกลิ้งซํ้า

การเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท
ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์ : 1 ปี นับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย
: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทํางานสีควรทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ควรใส่หน้ากากเมื่อทําการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยนํ้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยนํ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง
: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนํา
ไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

LOFT 1,2,3

blank

LOFT 4,5

blank

Set TOA loft ทีโอเอ ลอฟท์

Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย
facebook: beelievesourcing
line: @beelievesourcing
youtube: beelieveus beelievesourcing
หรือ สอบถามได้ที่  095 718 9191 เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์ และ บริการครบ จบในที่เดียว

ข้อมูลเฉพาะของ: TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมัน

สี LOFT

LOFT 1, LOFT 2, LOFT 3, LOFT 4, LOFT 5

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “TOA LOFT ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมัน”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo