FP-7401 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้านัสโก้

290.00 ฿

FP-7401 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้านัสโก้
ยี่ห้อ : NASCO (นัสโก้)

 • ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
 • แบบกระปุก
 • สีโครเมี่ยม

ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

แบรนด์:

290.00 ฿

0

FP-7401 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้านัสโก้

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า FP-7401 มีรายละเอียดดังนี้

 • ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
 • แบบกระปุก
 • สีโครเมี่ยม

คำแนะนำในการใช้สินค้า
ใช้ติดตั้งร่วมกับอ่างล้างหน้าสำหรับระบายน้ำทิ้ง

ข้อควรระวัง

 • ห้ามห้อยโหนบนผลิตภณฑ์ เพราะจะทำให้เกิดอันตราย และทำให้บาดเจ็บ
 • ห้ามทุบหรือกระแทกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระจกหรือแก้ว เพราะจะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บ
 • ห้ามวางหรือแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 2 กก. เพราะจะทำให้สินค้า และทรัพย์สินเสียหาย
 • ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วยผสมของกรด-ด่าง, แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบ
 • ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยม และโครเมี่ยมดำโดยเฉพาะ
 • การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ท่อน้ำทิ้ง P-TRAP คืออะไร

ท่อน้ำทิ้งและท่อ P-TRAP คืออะไร

ท่อน้ำทิ้ง เป็นหนึ่งในองค์ประกอบระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งระบบท่อระบายน้ำคือระบบที่ใช้ในการรวบรวมน้ำเสียจากการใช้งานภายในบ้านทั้งหมดไปบำบัด หรือระบายทิ้งลงท่อระบายน้ำนั่นเอง และส่วนประกอบหลักของระบบท่อระบายน้ำ ได้แก่

 • ท่อแรงโน้มถ่วง เป็นท่อที่รับน้ำเสียที่ไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก จะมีการวางท่อให้มีความลาดเอียงอย่างเหมาะสม ขนาดของท่อชนิดนี้ขึ้นอยู่กับปริมาตรน้ำเสียที่ต้องรองรับ
 • ท่อแรงดัน เป็นท่อที่ส่งน้ำเสียจากที่ต่ำไปยังที่สูงกว่า โดยท่อนี้ต้องสามารถรับแรงดันที่เกิดจากการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำได้
 • ท่อดักน้ำเสีย เป็นท่อที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำฝนและท่อน้ำเสียในระบบ มีหน้าที่ในการดักน้ำเสียก่อนที่น้ำเสียจะไหลลงสู่แหล่งน้ำ และนำน้ำเสียไปบำบัดเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่อไป

ส่วน P-Trap นั่นก็คือท่อน้ำที่มีเพื่อใช้ในการดักกลิ่นของน้ำเสีย ซึ่งที่ดักกลิ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ลักษณะเป็นท่อที่ตรงลงในแนวดิ่งก่อนจะโค้งเป็นรูปตัว U ในความสูงที่ไม่เท่ากับความยาวของท่อที่ตรงลงมาในแนวดิ่ง และต่อจากท่อส่วนตัว U นั้นจะเป็นท่อในลักษณะแนวราบยาวออกไป ซึ่งบริเวณท่อที่มีลักษณะเป็นตัว U นั่นคือส่วนที่เราเรียกว่า P-Trap เพราะเมื่อดูลักษณะโดยรวมท่อทั้ง 3 ส่วนจะคล้ายกับตัว P ปกติแล้วท่อ P-Trap จะเป็นท่อที่ระดับน้ำขังอยู่ภายในท่อตลอดเวลา ซึ่งน้ำที่ขังอยู่ในบริเวณ P-Trap นี้จะกันไม่ไห้กลิ่นจากน้ำเสียหรือระบบรองรับน้ำเสียผ่านชั้นน้ำเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านหรืออาคารได้
P-Trap ที่ดีต้องมีคุณสมบัติหลักคือ สามารถขังน้ำได้สูงพอประมาณที่จะสามารถกักน้ำไว้ในปริมาตรที่เพียงพอที่จะกั้นไม่ให้มีกลิ่นของน้ำเสียผ่านเข้าในท่อได้ และ P-Trap ต้องสามารถถอดเพื่อล้างเอาขยะ หรือสิ่งสกปรกต่างๆออกจาก P-Trap ได้สะดวก ซึ่งในปัจจุบันนี้เครื่องสุขภัณที่มีขายในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมี P-Trap มาให้ในตัวอยู่แล้ว หรือถ้าหากไม่มีเราก็สามารถหาซื้อเองได้ตามร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์หรือของใช้ในบ้านนั่นเอง และในท้องตลาดส่วนใหญ่จะแบ่งความหนาของท่อออกได้เป็น 3 แบบ คือ ท่อบาง ท่อหนาปานกลาง และท่อหนา ซึ่งความหนาของท่อนี้จะมี ความแข้งแรงและความทนทานในการรับแรงดันของน้ำได้ต่างกัน ปกติแล้วท่อบางจะมีความหนาไม่เกิน 5.5 นิ้ว ท่อหนาปานกลางจะมีความหนาไม่เกิน 8.5 นิ้ว และท่อหนามากกว่า 8.5 นิ้วนั่นเอง ดังนั้นการเลือกใช้ความหนาของท่อเท่าใด ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช่ท่อนั้นในบริเวณใดของบ้าน เช่น

หากเราต้องการใช้ท่อ P-Trap ในส่วนของห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นชักโครกหรือ่างล่างหน้า หรือท่อน้ำทิ้งจากอ้างล้างจานก็ตาม ท่อ P-Trap ที่เหมาะสมก็คือ ท่อที่มีความหนา 8.5 นิ้วขึ้นไป แต่ถ้าหากเป็นการใช้ท่อ P-Trap เพื่อการดักกลิ่นในท่อน้ำ ควรจะเลือกท่อ P-Trap ที่มีความหนามากกว่า 13.5 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเหมาะสมกับน้ำดี เพราะท่อที่มีความหนาจะทนต่อแรงดันของปั๊มน้ำได้ดี

ข้อแนะนำ: ข้อเสนอแนะ และการบำรุงรักษา

 • ในการติดตั้งสุขภัณฑ์ควรใช้ปูนขาว หรืออุปกรณ์ยาแนว
 • ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด โซดาไฟหรือน้ำยา ที่มีความเข้มข้นทำความสะอาด
 • หลีกเลี่ยงของแข็งหรือหยาบ เช่นผ้าเนื้อหยาบ ในการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
 • ห้ามผู้ใช้ขึ้นไปเหยียบบนสุขภัณฑ์ อาจทำให้ได้รับอันตราย

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาและผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ผลิตในประเทศไทย ในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างโรงงาน  เราได้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ หลังจากนั้น 10 ปี ได้มีการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ทั้งนี้ เราจึงได้เริ่มผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์  “นัสโก้” ออกจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในประเทศไทย และประเทศในแถบอาเซียน อาทิเช่น มาเลเซีย เมียนม่าร์ กัมพูชา และลาว  จนทุกวันนี้ นัสโก้ เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย

นัสโก้ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สินค้า เน้นเรื่องการรับประกันสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง
นอกจากนั้นแล้ว นัสโก้ ได้มีการพัฒนาสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำมาโดยตลอด ตั้งแต่สุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำ 4.5 ลิตร, 4 ลิตร, 3 ลิตร จนกระทั่งตอนนี้
สามารถคิดค้นสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำน้อยที่สุดเพียงแค่ 2.5 ลิตรเท่านั้น เพราะเราใส่ใจกับการช่วยโลกประหยัดทรัพยากรน้ำ
นัสโก้   สุขภัณฑ์ภัณฑ์สำหรับ มืออาชีพ

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “FP-7401 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้านัสโก้”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

0

ถังเก็บน้ำบนดิน DOS DECO

Out of Stock
by บิลดิ้ง แมททีเรียล จำกัด
7,700.00 ฿24,000.00 ฿
แบรนด์:
BEELIEVE SOURCING
Logo
Shopping cart