โถปัสสาวะชาย K-18834X

5,168.00 ฿

โถปัสสาวะชาย K-18834X  รุ่นแจสเปอร์
ยี่ห้อ :  KARAT
ขนาด : 340 x 330 x 625 มม.

ราคารวมภาษี ไม่รวมขนส่ง
กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

แบรนด์:

5,168.00 ฿

ล้างค่า
0

โถปัสสาวะชาย K-18834X  รุ่นแจสเปอร์

โถปัสสาวะชาย K-18834X  รุ่นแจสเปอร์ มีรายละเอียดดังนี้

 • โถปัสสาวะชาย
 • ขนาด 340 x 330 x 625 มม.
 • พร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ชุดข้อต่อน้ำเข้าและน้ำทิ้ง, ขอแขวนและตะแกรง

โถปัสสาวะชาย

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายทั้งด้านการออกแบบและการนำไปใช้งานขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้ใช้งานเอง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. โถปัสสาวะชายชนิดแขวนติดฝาผนังขนาดเล็กแบบท่อน้ำทิ้งแยก เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย
 2. โถปัสสาวะชายชนิดแขวนติดฝาผนังขนาดกลางแบบมีท่อดักกลิ่นในตัว พร้อมแผงกันในตัว เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยหรือห้องน้ำสาธารณะ
 3. โถปัสสาวะชายชนิดแขวนติดฝาผนังขนาดใหญ่แบบมีท่อดักกลิ่นในตัว พร้อมแผงกันในตัว เหมาะสำหรับห้องน้ำบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่หรือห้องน้ำสาธารณะ
 4. โถปัสสาวะชายแบบจ่ายน้ำอัตโนมัติชนิดแขวนผนังขนาดใหญ่แบบมีท่อดักกลิ่นในตัว พร้อมแผงกันในตัว เหมาะสำหรับห้องน้ำสาธารณะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากคุณสมบัติในเรื่องการประหยัดน้ำคือ จะจ่ายน้ำเมื่อมีคนใช้งาน และในเรื่องสุขลักษณะอนามัยที่ไม่ต้องใช้มือในการกดน้ำเหมือนกับฟลัชวาล์วจึงลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้
 5. โถปัสสาวะชายชนิดตั้งพื้นขนาดใหญ่แบบมีท่อดักกลิ่นในตัว พร้อมแผงกั้นในตัว เหมาะสำหรับห้องน้ำบ้านอาศัยขนาดใหญ่หรือห้องน้ำสาธารณะ สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์

เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกและอำนวยประโยชน์ และยังใช้เป็นเครื่องประดับหรือเฟอร์นิเจอร์ให้กับห้องน้ำได้ด้วย ปัจจุบันมีการดีไซน์ รูปลักษณ์ที่สวยงาม แปลกตา ตลอดจนมีสีให้เลือกมากมาย แต่การเลือกใช้ก็ควรให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยการเลือกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะหาเกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้งแล้ว การเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นจึงเสนอแนะเทคนิคการเลิกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์

การเลือกซื้อชักโครก

ชักโครกในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ใช้น้ำน้อยลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการชำระล้างเช่นเดิม จึงช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 30% ของการชำระล้างแต่ละครั้ง แต่การใช้น้ำน้อยที่สุดไม่ได้ หมายความว่าการชำระล้างจะดีที่สุดเสมอไป ดังนั้นจึงต้องพิจารณาหลายอย่างในการเลือกซื้อชักโครก ซึ่งมีหลักสำคัญคือ

1.ขนาดของท่อประปาที่เชื่อมต่อเข้าตัวสุขภัณฑ์ ควรมีขนาดตรงกับประเภทของสุขภัณฑ์ที่ใช้ เช่น ชักโครกฟลัช วาล์ว ต้องเดินท่อประปาขนาด 1 นิ้ว ส่วนรุ่นที่ใช้ถังพักน้ำจะต้องเดินท่อประปาขนาด 2 นิ้ว

2.ระยะการวางท่อประปา และท่อน้ำทิ้งควรเหมาะสมกับรุ่นของสุขภัณฑ์ด้วย

3.อุปกรณ์ประกอบร่วม เช่น หน้าแปลนชักโครก เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ตำแหน่งการติดตั้งชักโครกแม่นยำยิ่งขึ้น และยังช่วยขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากการติดตั้งไม่ตรงกัน ระหว่างตำแหน่งท่อน้ำทิ้ง และท่อของส้วมอีกด้วย และที่สำคัญอุปกรณ์ในหม้อน้ำพักของชักโครก ควรใช้ให้ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะของสุขภัณฑ์รุ่นนั้น ๆ หรือยี่ห้อนั้น ๆ ด้วย

4.ตรวจดูสภาพภายนอกของตัวชักโครก ต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือบิ่น ตลอดจนดูความสวยงาม ความประณีต โดยสุขภัณฑ์ที่มีราคาแพง ไม่น่าจะพบปัญหาลักษณะนี้

5.ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรให้ผู้ขายทดลองการชะล้าง ของโถชักโครก โดยใส่กระดาษทิชชู่ หรือเศษผ้าลงไป สังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นลงไปได้อย่างสะดวกหรือไม่ และต้องตรวจดูอุปกรณ์ชุดลูกลอยว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ เช่น โซ่ไม่หลุด ลูกลอยน้ำอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่ ฝารองนั่งโถส้วมต้องอยู่ในสภาพดี

โถปัสสาวะชาย ปัจจุบันในท้องตลาดมีโถปัสสาวะชายจำหน่ายทั้งประเภทที่มีแอ่งน้ำกันกลิ่นในตัวและไม่มีแอ่งน้ำนกลิ่น หากเลือกซื้อประเภทไม่มีแอ่งน้ำกั้นกลิ่นก็ควรซื้ออุปกรณ์ หรือข้อต่อกันกลิ่นเพิ่ม และที่สำคัญควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานและขนาด

โถปัสสาวะส่วนใหญ่ตามห้องน้ำชายมักจะถูกจัดวางอยู่ส่วนหน้าของบริเวณห้องน้ำ ดังนั้นเมื่อจะเข้าห้องน้ำ โถปัสสาวะก็เป็นสิ่งแรกที่บ่งบอกให้ผู้ที่กำลังเดินเข้าห้องน้ำทราบว่านี้คือห้องน้ำชาย การขับถ่ายที่ถูกกำหนดจากพื้นที่ห้องน้ำชายถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือ พื้นที่สำหรับปัสสาวะ กับพื้นที่สำหรับอุจจาระ โดยพื้นที่ปัสสาวะถูกจัดวางในส่วนของพื้นที่เปิดที่คนสามารถมองเห็นได้ ในขณะที่พื้นที่อุจจาระอยู่ในพื้นที่ปิดภายในห้องส้วม กล่าวอีกอย่างคือ ที่สำหรับปัสสาวะเป็นพื้นที่สาธารณะ ส่วนพื้นที่อุจจาระเป็นพื้นที่ส่วนตัว โถปัสสาวะจึงเป็นสุขภัณฑ์ที่แยกห้องน้ำชายให้ต่างจากห้องน้ำหญิง

คำถามก็คือ ทำไมโถปัสสาวะจึงถูกจัดวางในพื้นที่เปิด ทั้งที่การการขับถ่ายควรจะถูกจำกัดอยู่ภายในพื้นที่ปิด เหมือนกับห้องน้ำหญิงที่การขับถ่ายจะเกิดภายในห้องส้วมเท่านั้น นั่นแสดงว่าการยืนปัสสาวะจะต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่นอกเหนือจากการขับถ่าย หากพิจารณาจะเห็นว่าการแสดงความเป็นชายในพื้นที่แห่งการขับถ่ายอย่างหนึ่ง ก็คือ การยืนปัสสาวะ เพราะมันเป็นกลไกที่ปรากฏเฉพาะในเพศชายเท่านั้น ดังนั้นการยืนปัสสาวะจึงมีความสำคัญมากในฐานะที่เป็นกลไกที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นผู้ชาย แต่หากจำกัดการขับถ่ายทั้งหมดของเพศชายไว้ภายในห้องส้วม ความเป็นชายของการยืนปัสสาวะก็จะไม่ได้ถูกแสดงออกมา จึงเป็นไปได้ที่การจัดวางโถปัสสาวะในพื้นที่เปิดก็เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ชายแสดงออกความเป็นชายออกมา

            แต่การยืนปัสสาวะไม่ใช่เพียงการแสดงออกความเป็นชายเท่านั้น หากยังเป็นการประกอบสร้างความเป็นชาย โดยยืนยันความเป็นชายผ่านการยืนปัสสาวะและกำจัดความเป็นอื่นของเพศชายออกไปจากพื้นที่ห้องน้ำชายเพื่อคงความเป็นชายให้เหลือเพียงหนึ่งเดียว โดยความเป็นอื่นอย่างที่หนึ่ง ก็คือ ความเป็นหญิง การที่โถปัสสาวะถูกจัดวางไว้ด้านหน้าสุดของห้องน้ำ หากตีความในระดับตื้น ก็เพื่อบ่งบอกว่านี้คือห้องน้ำชาย เพื่อที่ว่าผู้หญิงจะได้ไม่เข้ามาในกรณีที่ไม่เห็นป้ายหน้าห้องน้ำ โถปัสสาวะ รวมทั้งผู้ชายที่กำลังยืนปัสสาวะจึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการกีดกันเพศหญิงให้ออกจากพื้นที่ห้องน้ำชาย แต่ในระดับลึก ก็คือ การกีดกันความเป็นหญิงออกไป เพราะการยืนปัสสาวะเป็นการประกาศว่านี้คือกิจกรรมของผู้ชายที่ทำได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ไม่สามารถกระทำกิจกรรมนี้ หรือไม่สามารถแสดงความเป็นชายออกมาได้ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่นี้ได้ ในแง่หนึ่งก็คือการยืนปัสสาวะเป็นกิจกรรมของการคงความบริสุทธิ์ของความเป็นชายให้กับห้องน้ำชาย

ปญหาเเละการเเกไขสุขภัณฑ โถปสสาวะชาย
ในส่วนของตัวโถปัสสาวะชายจะไม่มีปัญหาที่เกิดจากตัวสุขภัณฑ์โดยตรง แต่จะมีปัญหาจากชุดฟลัชวาล์วและชุดท่อน้ำทิ้ง โดยในปัญหาของฟลัชวาล์วสุขภัณฑ์จะอยู่ในหัวข้อของฟลัชวาล์ว กรณีใช้งานไประยะเวลาหนึ่งแล้ว พบปัญหาการอุดตันทำให้ระบายน้ำไม่ทันจนอาจล้นโถปัสสาวะชาย สาเหตุอาจ เนื่องจากมีเศษสิ่งแปลกปลอมตกลงไป การใช้ลูกยางอัดลมปั้มอัดเพื่อดันสิ่งเหล่านั้นอาจช่วยได้ แต่หากพบปัญหา การอดตันตั้งแต่แรกที่ใช้งาน เมื่อใช้วิธีดังกล่าวแล้วไม่ได้ผล จำต้องรื้อโถปัสสาวะชายเพื่อทำการตรวจสอบว่า ติดตั้งได้ตามมาตรฐานของรุ่นนั้นๆหรือไม่ เช่น การประกอบอุปกรณ์ทางน้ำทิ้งถูกต้องหรือไม่ กรณีมีปัญหาเรื่องกลิ่น อาจเนื่องจากไม่ได้ประกอบชุดท่อน้ำทิ้งชนิดที่มีการดักกลิ่นหรือมีการแตกร้าว หรืออาจ เนื่องจากโถปัสสาวะชายที่มีแอ่งน้ำกันกลิ่นในตัวมันเองเกิดแตกร้าวชำรุด หากใช่ ทำการรื้อและติดตั้งให้ได้มาตรฐาน

ข้อแนะนำข้อเสนอแนะ และการบำรุงรักษา
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทำความสะอาดสุขภัณฑ์ของท่าน โปรด ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

 • ในการติดตั้งสุขภัณฑ์ควรใช้ปูนขาว หรืออุปกรณ์ยาแนว
 • ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด โซดาไฟหรือน้ำยา ที่มีความเข้มข้นทำความสะอาด
 • หลีกเลี่ยงของแข็งหรือหยาบ เช่นผ้าเนื้อหยาบ ในการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
 • ห้ามผู้ใช้ขึ้นไปเหยียบบนสุขภัณฑ์ อาจทำให้ได้รับอันตราย
 • ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ เขี่ยบุหรี่ หรือทิ้งเศษวัสดุใด ๆ ลงในโถปัสสาวะ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตัน และระบบ น้ำทิ้งเสียหาย
 • ระวังอย่าทิ้งคราบไว้บนสุขภัณฑ์เป็นเวลานาน
 • ห้ามแช่น้ำยาทำความสะอาดบนผิวสุขภัณฑ์

ข้อมูลเฉพาะของ: โถปัสสาวะชาย K-18834X

ยี่ห้อ

KARAT

สี/Color

สีขาว, สีงา

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “โถปัสสาวะชาย K-18834X”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

BEELIEVE SOURCING
Logo
Shopping cart