บริการติดตั้งประตูหน้าต่าง TOSTEM โดยดรีมเวอร์คส์ พลัส

ความพึงพอใจ

600 ฿

บริการติดตั้งประตูหน้าต่าง TOSTEM โดยดรีมเวอร์คส์ พลัส

ราคา 600 บาท/ตารางเมตร

รับงานในพื้นที่ ทั่วประเทศ

*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ วัสดุ และค่าเดินทาง*

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง​ตามการประเมิน​หน้าหน้า**

***ขั้นต่ำ 10 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่า 10 ตร.ม คิดเหมา 3,500 บาท***

***สินค้า สั่งผลิต ภายใน 30 วัน  (นับจากวันที่ จ่ายชำระเงินมัดจำค่าสินค้า และบริการติดตั้ง งวดแรก 50 % ของมูลค่าสินค้า และบริการ***

ข้อกำหนด

 1. ราคา 600 บาท ต่อตารางเมตร รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการ
  2. ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการจากทางเรา 3 % ในกรณีที่ซื้อเกิน 1,000 บาท
 2. หน่วยติดตั้งขั้นต่ำ 10 ตารางเมตร
 3. ราคาไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
 4. พื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศ
 5. ระเบียบปฏิบัติ
  1. ลูกค้าส่งมอบแผนที่ แบบแปลน ระยะเวลาที่ต้องการในการเข้าทำงาน 3 ทางเลือก
  2. แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานฝั่งลูกค้า
  3. เมื่อผู้ติดต้ั้งเข้าดำเนินงาน ลูกค้าจะต้องเตรียมพื้นทีี่ให้พร้อมก่อน หากไม่พร้อม ทางผู้ติดต้ั้งจะคิดค่าดำเนินการเพิ่ม
 6. เงื่อนไขการตรวจรับงาน
  1. ตรวจสอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบนสินค้า
  2. ตรวจดูความเรียบร้อย
  3. ตรวจสอบการเปิดปิดการใช้งาน
  4. ให้ช่างแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา
  5. ลูกค้าลงนามรับมอบในใบส่งมอบงานและลงนามผ่านเว็บไซต์ (ส่งมอบกุญแจ (ถ้ามี)
  6. ลูกค้าต้องไปที่แท็บ “บทวิจารณ์” เพื่อให้คะแนน (ใส่ดาว) และใส่ข้อความในช่องรีวิว เช่น “ตรวจรับงานแล้ว” จะถือว่าเป็นการรับมอบงานจากผู้จ้าง มิฉะนั้น ช่างติดตั้งจะไม่ได้รับชำระเงิน
  7. เงื่อนไขการรับประกันงาน รับประกันติดตั้ง 1 เดือน จากผู้ติดตั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

 1. เลือกบริการที่ต้องการ
 2. แจ้งบริการเสริมที่ต้องการ(ถ้ามี) ส่งรูปภาพหน้างาน แผนที่ วันที่ให้เข้าประเมินหน้าและเริ่มทำงาน
 3. ตรวจสอบราคาประมาณทางออนไลน์
 4. ช่างเข้าประเมินหน้างานจริง พร้อมเสนอราคาค่าแรงและค่าของ
 5. ช่างเข้าปฏิบัติงานตามวันที่กำหนด
 6. ตรวจสอบรับงาน
แบรนด์:

600 ฿

0
เปรียบเทียบสินค้า

บริการติดตั้งประตูหน้าต่าง TOSTEM โดยดรีมเวอร์คส์ พลัส

บริการติดตั้งประตูหน้าต่าง TOSTEM โดยดรีมเวอร์คส์ พลัส

ราคา 600 บาท/ตารางเมตร

รับงานในพื้นที่ ทั่วประเทศ

*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ วัสดุ และค่าเดินทาง*

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง​ตามการประเมิน​หน้าหน้า**

***ขั้นต่ำ 10 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่า 10 ตร.ม คิดเหมา 3,500 บาท***

***สินค้า สั่งผลิต ภายใน 30 วัน  (นับจากวันที่ จ่ายชำระเงินมัดจำค่าสินค้า และบริการติดตั้ง งวดแรก 50 % ของมูลค่าสินค้า และบริการ***

การให้บริการติดตั้ง

ประตู หน้าต่าง TOSTEM

 • ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของทางเราทั้งหมดก่อน (ติ๊ก)
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโดยรวม

 • ค่าติดตั้ง ตร.ม. ละ 600 บาท รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คิดบริการขั้้นต่ำเริ่มที่ 6 ตร.ม. เศษของ ตร.ม. คิดทุก ๆ 25 ตร.ม. เศษปัดขี้น (range > 6)
 • ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการจากทางเรา 3 % ในกรณีที่ซื้อเกิน 1,000 บาท
 • ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการ
 • ผู้ติดต้ังกำหนดทำงานวันละ 10 ตร.ม. ต่อสองคน ต่อวัน ถ้าต้องเข้างานมากกว่าปริมาณที่กำหนด  คิดค่าเดินทาง และค่าที่พักเพิ่มเติม โดยที่ลูกค้าจ่ายที่ช่างติดตั้งได้โดยตรง เช่น ปริมาณงาน 45  ตร.ม. จะใช้เวลาติดตั้ง 5 วัน จากช่าง 2 คน หากเกินจากที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกวันละ  1,000 บาท
 • อัตรานี้ คิดค่าติดตั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล นอกเหนือพื้นที่ คิดค่าเดินทางไป และกลับ กม. ละ 8 บาท และค่าที่พักคืนละ 1,000 บาท ต่อสองคน โดยลูกค้าชำระเพิ่ม กับผู้ติดตั้ง

มาตรฐานสินค้า

ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

มาตรฐานอุปกรณ์ติดตั้ง

 1. โฟมเส้น
 2. สกรูหัวเห็ด
 3. พุกพลาสติก
 4. ปลั๊กอุดรูติดตั้ง 22 ชิ้น
 5. มือจับมุ้งกันแมลง
 6. สกรูยึดมือจับ มุ้งกันแมลง
 7. ลิ่มพลาสติก
 8. ฝาปิดรูระบายน้ำ 4 ชิ้น
 9. ซีลแลนท์

เงื่อนไขก่อนการติดตั้ง

 1. ลูกค้า ส่งมอบ แผนที่ แบบแปลน ระยะเวลา ในการเข้าทำงาน
 2. ผู้ประสาน งานฝั่งลูกค้า เบอร์ติดต่อ
 3. ผู้ติดต้ัง เข้าตรวจสอบ สภาพหน้างาน และ ช่องเปิด 1 ครั้ง โดยลูกค้า จะต้อง ดำเนินการ แก้ไขให้พร้อมก่อน หากไม่พร้อม ทางผู้ติดต้ังจะคิดค่าตรวจหน้างานเพิ่ม ครั้งละ 1,000 บาท

เงื่อนไขการตรวจรับงาน

 1. ตรวจสอบ ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น บนสินค้า
 2. ตรวจดู ความเรียบร้อย ของรอยต่อ ระหว่างวงกบ กับ งานผนัง
 3. ตรวจสอบ แนววงกบ และ กรอบบาน
 4. ตรวจสอบ การ เปิด ปิด การ ใช้งาน
 5. แนะนำ การใช้งาน และ การดูแล รักษา
 6. ลูกค้า ลงนามรับมอบ ในใบ ส่งมอบงาน และ ลงนาม ผ่านเว็บไซต์ (ส่งมอบกุญแจ (ถ้ามี) )

เงื่่อนไขการรับประกัน ออกโดยผู้ผลิต  (มี ใบรับประกันสินค้า)
รับประกันสินค้า 10 ปี
รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี
รับประกันการติดตั้ง 1 ปี

 

ข้อกำหนด

 1. ราคา 600 บาท ต่อตารางเมตร รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการ
  2. ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการจากทางเรา 3 % ในกรณีที่ซื้อเกิน 1,000 บาท
 2. หน่วยติดตั้งขั้นต่ำ 10 ตารางเมตร
 3. ราคาไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
 4. พื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศ
 5. ระเบียบปฏิบัติ
  1. ลูกค้าส่งมอบแผนที่ แบบแปลน ระยะเวลาที่ต้องการในการเข้าทำงาน 3 ทางเลือก
  2. แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานฝั่งลูกค้า
  3. เมื่อผู้ติดต้ั้งเข้าดำเนินงาน ลูกค้าจะต้องเตรียมพื้นทีี่ให้พร้อมก่อน หากไม่พร้อม ทางผู้ติดต้ั้งจะคิดค่าดำเนินการเพิ่ม
 6. เงื่อนไขการตรวจรับงาน
  1. ตรวจสอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบนสินค้า
  2. ตรวจดูความเรียบร้อย
  3. ตรวจสอบการเปิดปิดการใช้งาน
  4. ให้ช่างแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา
  5. ลูกค้าลงนามรับมอบในใบส่งมอบงานและลงนามผ่านเว็บไซต์ (ส่งมอบกุญแจ (ถ้ามี)
  6. ลูกค้าต้องไปที่แท็บ “บทวิจารณ์” เพื่อให้คะแนน (ใส่ดาว) และใส่ข้อความในช่องรีวิว เช่น “ตรวจรับงานแล้ว” จะถือว่าเป็นการรับมอบงานจากผู้จ้าง มิฉะนั้น ช่างติดตั้งจะไม่ได้รับชำระเงิน
  7. เงื่อนไขการรับประกันงาน รับประกันติดตั้ง 1 เดือน จากผู้ติดตั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

 1. เลือกบริการที่ต้องการ
 2. แจ้งบริการเสริมที่ต้องการ(ถ้ามี) ส่งรูปภาพหน้างาน แผนที่ วันที่ให้เข้าประเมินหน้าและเริ่มทำงาน
 3. ตรวจสอบราคาประมาณทางออนไลน์
 4. ช่างเข้าประเมินหน้างานจริง พร้อมเสนอราคาค่าแรงและค่าของ
 5. ช่างเข้าปฏิบัติงานตามวันที่กำหนด
 6. ตรวจสอบรับงาน

สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้า  บริการติดตั้งประตูหน้าต่าง TOSTEM โดยดรีมเวอร์คส์ พลัส ราคาถูก จากผู้ผลิต  ดรีมเวอร์คส์ พลัส  เรามีสินค้า  ประตู หน้าต่าง TOSTEM หลายรุ่น หลายขนาด ให้เลือก พร้อมบริการติดตั้ง  ทั่วประเทศ โทรเลย วันนี้  088-022-1938  (ภานรินทร์) หรือ สามารถเช็คราคาสินค้า  ประตู หน้าต่าง TOSTEM  ได้ที่ www.beelievesourcing.co.th 

– ข้อดีของการซื้อสินค้า สินค้า ประตู หน้าต่าง TOSTEM และ บริการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง TOSTEM  กับเรา   www.beelievesourcing.co.th

–  ใส่ใจในคุณ เพราะเราใส่ใจในคุณ เราจึงเพิ่มกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะราย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (Elder care)

–  การให้คะแนน  (ติดดาว)  และข้อแนะนำ สำคัญสำหรับเรา โปรดอย่าเบื่อในการสะท้อนความรู้สึกที่คุณมีต่อเรา สิ่งที่ท่านต้องการ  สิ่งที่ท่านคิดโปรดนำเสนอต่อเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยท่านเพียงแจ้งสิ่งที่ท่านต้องการ ทุกคำถาม หรือทุกข้อเสนอแนะ  ทุกเรื่องราว จะเป็นบทสะท้อนให้เราพัฒนาตัวเราเพื่อท่าน  โปรดให้โอกาสเราปรับปรุงเพื่อท่าน  ท่านอย่างเพิ่งท้อไปกับเรานะครับ

** ดรีมเวอร์ค แฟบริคเคเตอร์ บริการ รับติตตั้ง ผลิตและจำหน่าย ประตู หน้าต่าง Windsor พร้อมจัดส่ง ทั่วประเทศ

–  เราให้บริการประมาณราคาแก่ท่าน  โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เราได้ให้ไว้ได้ อนึ่งสินค้าที่ไม่มีในเว็บ ท่านสามารถสั่ง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ 088-022-1938  (ภานรินทร์)

–  ได้ราคายุติธรรม  ส่งสินค้าตามกำหนด

 • สินค้า สั่งผลิต ภายใน 30 วัน  (นับจากวันที่ จ่ายชำระเงินมัดจำค่าสินค้า และบริการติดตั้ง งวดแรก 50 % ของมูลค่าสินค้า และบริการ)

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “บริการติดตั้งประตูหน้าต่าง TOSTEM โดยดรีมเวอร์คส์ พลัส”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

 • ผู้ขาย: teeratouch24
 • ที่อยู่:
 • ยังไม่มีการให้คะแนนร้านค้า!
0
เปรียบเทียบสินค้า
วัสดุกันซึม Sika RainTite

วัสดุกันซึม Sika RainTite

by BEELIEVE SOURCING
350 ฿1,180 ฿
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
Sika-101 A ซีเมนต์สำเร็จรูป

Sika-101 A ซีเมนต์สำเร็จรูป

by BEELIEVE SOURCING
แบรนด์:
0
เปรียบเทียบสินค้า
โคมไฟ DOWNLIGHT เดี่ยวแบบฝังฝ้า G-DL01 สีขาว

โคมไฟ DOWNLIGHT เดี่ยวแบบฝังฝ้า G-DL01 สีขาว

by BEELIEVE SOURCING
0
เปรียบเทียบสินค้า
บริการติดตั้งประตูไม้ โดยช่างวิทยา

บริการติดตั้งประตูไม้ โดยช่างวิทยา

by BEELIEVE SOURCING

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

บริการติดตั้งประตูหน้าต่าง TOSTEM โดยดรีมเวอร์คส์ พลัส
บริการติดตั้งประตูหน้าต่าง TOSTEM โดยดรีมเวอร์คส์ พลัส
BEELIEVE SOURCING
Logo
รายการสินค้าที่เปรียบเทียบ
 • Total (0)
เปรียบเทียบสินค้า
0