คอนกรีตผสมเสร็จ Flow

2,310 ฿2,930 ฿

    คอนกรีตผสมเสร็จ Flow หรือ คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย เป็นคอนกรีตที่มีคุณภาพสูงด้วยความหลากหลายของคอนกรีตผสมเสร็จจากผู้ผลิตที่ เชี่ยวชาญ ซึ่ง คอนกรีต Flow คือนวัตกรรมของคอนกรีตที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นให้มีคุณสมบัติของความสามารถ ในการเปลี่ยนรูปร่าง (Deformability) ความสามารถในการแทรกตัว (Filling Ability) และความสามารถในการต้านทานการแยกตัว (Segregation Resistance) สูง สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่ซับซ้อนและหนาแน่นมากๆได้อย่างง่ายดาย

ราคารวมภาษีแล้ว

แบรนด์:

2,310 ฿2,930 ฿

ล้างค่า
0

คอนกรีตผสมเสร็จ Flow

คอนกรีตผสมเสร็จ Flow

     คอนกรีต Flow หรือ คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย เป็นคอนกรีตที่มีคุณภาพสูงด้วยความหลากหลายของคอนกรีตผสมเสร็จจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญ ซึ่ง คอนกรีตFlow คือนวัตกรรมของคอนกรีตที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นให้มีคุณสมบัติของความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่าง (Deformability) ความสามารถในการแทรกตัว (Filling Ability) และความสามารถในการต้านทานการแยกตัว (Segregation Resistance) สูง สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่ซับซ้อนและหนาแน่นมากๆ ได้อย่างง่ายดายและเนื้อคอนกรีตยังสามารถอัดแน่นเข้าไปยังทุกมุมของแบบหล่อด้วยน้ำหนักของคอนกรีตเองไม่ต้องมีการจี้เขย่า นอกจากนี้เนื้อคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วยังมีความทึบน้ำ และความคงทนสูง ทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทำความรู้จักกับ คอนกรีตFlow

      เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีเหล็กเสริมซับซ้อนและหนาแน่นมากเป็นพิเศษ หรือโครงสร้างที่การจี้เขย่าทำได้ยากหรืองานที่มีวิธีการเทคอนกรีตที่ไม่สามารถเทด้วยวิธีปกติ

วิธีการเท คอนกรีตFlow

      เนื่องจากคอนกรีตประเภทนี้มีค่ายุบตัวที่สูงมากและมีอายุคอนกรีตสดขณะใช้งานตามที่ออกแบบไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนในการเทที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักของเทคนิคก่อสร้างและคุณสมบัติของคอนกรีต ผู้ใช้งานควรปรึกษาและทำความเข้าใจกับคอนกรีตประเภทนี้ก่อนจะนำไปใช้งาน

การใช้งาน คอนกรีตFlow

ไม้แบบ : การใช้คอนกรีต Flow เรื่องที่สำคัญอีกอย่างคือ ควรใช้แบบหล่อที่แข็งแรงและคงทน เพราะแรงดันของคอนกรีตต่อไม้แบบจะสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะการเทโครงสร้างเสาหรือกำแพงสูง

การบ่มคอนกรีต : สำหรับคอนกรีตประเภทนี้ ควรทำการบ่มการให้ความชื้นกับคอนกรีต โดยใช้กระสอบเปียกชื้นคลุมบ่มอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยหมั่นทำการฉีดน้ำลงบนกระสอบเพื่อรักษาสภาพความเปียกชื้นอย่างสม่ำเสมอ โครงสร้างและอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างพิเศษที่อาจจะต้องใช้วิธีการบ่มที่เหมาะสมอื่นๆ

การเทคอนกรีตและการทำให้แน่น

      การเทคอนกรีตและการทำให้แน่น เป็นงานที่กระทำควบคู่กันไปตลอดเวลา วัตถุประสงค์หลักของการเทคอนกรีตคือ การป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกิดการแยกตัวและทำคอนกรีตให้แน่นอย่างทั่วถึง การเทคอนกรีตและการทำคอนกรีตให้แน่นอย่างถูกวิธีและบรรลุวัตถุประสงค์ มีเทคนิคการดำเนินงานดังนี้

1. ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของคอนกรีตโดยใช้เครื่องสั่นคอนกรีต
2. ควรเทคอนกรีตทีละชั้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ลาดเอียงและไม่ควรเทสุมเป็นกอง
3. ความหนาของการเทแต่ละชั้น ควรเหมาะกับกำลังของเครื่องสั่นคอนกรีต เพื่อให้สามารถไล่ฟองอากาศออกจากส่วนล่างของแต่ละชั้น
4. งานเทคอนกรีตสำหรับผนัง ควรเทให้หนาเป็นชั้น ความหนาชั้นละประมาณ 30-45ซม. ควรเริ่มเทคอนกรีตจากมุมหรือจุดท้ายสุดของแบบผนัง
5. อัตราการเทคอนกรีตและการสั่นคอนกรีต ควรมีความสมดุลกัน
6. ควรทำการสั่นคอนกรีตให้แน่นเสียก่อนในแต่ละชั้น ก่อนที่จะเทคอนกรีตในชั้นถัดไป
7. โครงสร้างในแนวดิ่ง เช่น เสา และผนัง ไม่ควรเทคอนกรีตเร็วกว่าความสูง 2 เมตรต่อชั่วโมง และควรเทอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขณะเทคอนกรีต
8. หลีกเลี่ยงการเทเสาคอนกรีตกระทบกับแบบหล่อหรือเหล็กเสริมโดยตรง กรณีโครงสร้างที่มีความสูง เช่น เสา ผนัง คานลึก ปล่องลิฟท์ ควรใช้ท่อเทคอนกรีตเพื่อป้องกันการแยกตัว
9. โดยทั่วไปควรเทคอนกรีตลงในแนวดิ่ง แต่สำหรับการเทคอนกรีตในแนวนอนหรือแนวลาดเอียง ต้องเทคอนกรีตจากจุดต่ำสุดและให้คอนกรีตดันตัวขึ้นมาตามแบบหล่อ ควรเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องกัน
10. ไม่ควรให้ระยะตกอิสระของคอนกรีตสูงกว่า 1.5ม.
11. หากต้องการหล่อคอนกรีต เสา ผนัง คาน พื้นพร้อมกัน สามารถทำได้โดยเทคอนกรีตส่วนเสาและผนังทิ้งไว้ก่อนประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วจึงเทคอนกรีตในส่วนของคานและพื้นต่อไปได้ แต่ต้องระวังอย่างให้กระทบกระเทือนต่อเสาและผนังที่ยังไม่แข็งตัวดี

วิธีการสั่งซื้อคอนกรีต (เพื่อรัับประกันการส่งตรงเวลา สั่งล่วงหน้า 1 วัน)

 • แจ้งสถานที่จัดส่ง
 • แจ้งประเภทงาน ขนาดพื้นที่ และจำนวนคอนกรีตที่ต้องการ
 • แจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ ผู้ประสานงานหน้างาน และเบอร์ติดต่อกลับ

เงื่อนไข

 • ในกรณีจัดส่งคอนกรีตต่ำกว่า 4 ลบ.ม./เที่ยว คิดค่าขนส่งเพิ่มในอัตรา 400 บาท/ลบ.ม. ที่เป็นปริมาณส่วนต่างที่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.
 • กรณีเทคอนกรีตต่อครั้งต่ำกว่า 50 ลบ.ม. คิดค่าบริการเก็บตัวอย่าง ทรงลูกบาศก์ อัตราก้อนละ 110 บาท / ทรงกระบอก อัตราก้อนละ 170 บาท
 • คอนกรีตที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิคิดค่าบริการเพิ่ม 170 บาท/ลบ.ม.
 • ราคาคอนกรีตดังกล่าวได้รวมค่าขนส่งถึงหน่วยงานก่อสร้างของลูกค้า คอนกรีตต้องใช้ให้หมดโม่ภายใน 60 นาที นับแต่รถผสมคอนกรีตถึงหน่วยงานก่อสร้างถ้าเกินกว่านี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการเพิ่ม
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าเสียเวลาเทคอนกรีตเกินกำหนดเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่รถผสมคอนกรีตถึงหน่วยงานของลูกค้าในอัตรา 15 นาที คิด 35 บาท

ข้อแนะนำ

 • หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิตการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัวขณะเท เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้าและเกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่ารับรอง
 • ระหว่างเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้คอนกรีตแน่น เข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ และไม่ควรปล่อยคอนกรีตลงจากที่สูงเพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต
 • หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต และลดปัญหาของการแตกร้าวของคอนกรีตจากการหดตัว และยังส่งผลให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์

คอนกรีตแบบไหน
ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเวลาเท?

ในอดีตการทำงานคอนกรีตจะยึดถือตามมาตรฐาน ACI, BSEN  หรือ มอก. เป็นหลัก กล่าวคือ เป็นข้อกำหนดให้ผู้ผลิตคอนกรีต และผู้รับเหมา (คนใช้งานคอนกรีต) ปฏิบัติตาม โดยข้อกำหนด 2 หัวข้อหลักที่นิยมนำมากำหนดชั้นคุณภาพคอนกรีต ก็คือ ค่ายุบตัว (Slump) และ กำลังอัด (Strength) ดังตัวอย่างในตารางที่ 1 และ 2 ซึ่งพบปัญหามากเกี่ยวกับคุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้าง ผู้ผลิตคอนกรีตจะผลิตตามข้อกำหนด แต่ผู้รับเหมา หรือผู้ใช้งานคอนกรีตมักต้องการให้เติมน้ำเพิ่มในส่วนผสมเพื่อให้คอนกรีตมีความข้นเหลว หรือค่ายุบตัวสูงขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานโดยวิธีการลากโกย หรือจี้เขย่าง่ายขึ้น  ซึ่งในจุดนี้เองมักจะเกิดปัญหาโต้แย้งกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้งานคอนกรีต กล่าวคือ ผู้ผลิตก็จะไม่ให้เติมน้ำเพิ่มหรือผสมซ้ำ เพราะจะส่งผลให้กำลังอัดต่ำกว่าเกณฑ์

ปัจจุบันปัญหาข้างต้นนี้สามารถแก้ไขโดยการใช้คอนกรีตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อาจเรียกว่า Flowing Concrete หรือ Easy-to-Use Concrete ในต่างประเทศมีใช้งานกันมานานแล้ว ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการเติมน้ำเพิ่มได้เพราะวิธีคิดในการออกแบบจะยึดถือความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักประกอบกับการให้ความสำคัญด้านวิศวกรรม และคอนกรีตเทคโนโลยี ทำให้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวสูง (High Slump) และสามารถไหลเข้าแบบได้ง่าย และรับกำลังอัดได้สูงกว่า โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทุ่นแรง จึงทำให้งานเสร็จเร็ว สามารถเพิ่มปริมาณงานเทคอนกรีตต่อวันได้โดยไม่ต้องเพิ่มแรงงาน  ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารผสมเพิ่มที่มีราคาไม่สูงจนเกินไป สามารถนำมาปรับปรุงให้คอนกรีตชั้นคุณภาพที่ใช้งานต่อเติม สามารถใช้ได้โดยที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 2-3) ซึ่งผู้รับเหมา หรือเจ้าของงานสามารถรับได้ เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ และปริมาณงานที่ได้รับ

ข้อมูลเฉพาะของ: คอนกรีตผสมเสร็จ Flow

ค่ายุบตัว

17.5±2.5

กำลังอัด

280cube / 240cyl, 320cube / 280cyl, 350cube / 300cyl, 380cube / 320cyl, 400cube / 350cyl, 420cube / 380cyl, 450cube / 400cyl, 500cube / 450cyl, 550cube / 500cyl

ผู้ใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

ยังไม่มีความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่ให้ความคิดเห็น “คอนกรีตผสมเสร็จ Flow”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เกี่ยวกับผู้ขายสินค้า

Product Enquiry

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy

BEELIEVE SOURCING
Logo