ศูนย์การเรียนรู้

การใช้งานระบบของเรา

เรียนรู้การใช้งานระบบหลังบ้านและหน้าบ้านของเรา ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และปลอดภัย การใช้งานสามารถทำได้ตามวีดีโอสอนได้เลย ง่ายๆ หรือจะสอบถามได้ทางระบบ Live Chat หรือ เมนู ช่วยเหลือ เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำได้ตลอดเวลา

วีดีโอสอนการใช้งาน

การลงทะเบียน

การกรอกประวัติเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อมูลจากระบบหน้าบ้าน

เรียนรู้เมนูระบบหลังบ้าน

การลงขายสินค้าและบริการ Part 1

การลงขายสินค้าและบริการ Part 2