เฟิร์นพืชที่ปลูกง่ายไม่ยากอย่างที่คิด สำหรับคนเพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้

เฟิร์นพืชที่ปลูกง่ายไม่ยากอย่างที่คิด สำหรับคนเพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้

เฟิร์นพืชที่ปลูกง่ายไม่ยากอย่างที่คิด สำหรับคนเพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้

เฟิร์นจัดเป็นพืชชั้นต่ำหรือพืชไร้ดอก ที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า 400 ล้านปี เฟินช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นโลก ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พืชมีดอกและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในเวลาต่อมา จึงกล่าวได้ว่า เฟินเป็นต้นกำเนิดของไม้ประดับในปัจจุบัน ในป่าธรรมชาติทั่วโลก มีพืชพวกเฟินและใกล้เคียงเฟิน 12,000 ชนิด 230-250 สกุล โดยกลุ่มที่เป็นเฟินแท้มีมากที่สุดคือ 10,400 ชนิด

blank

1 เฟิร์นข้าหลวง
เป็นเฟินที่ปลูกเลี้ยงง่าย มีความแข็งแรงคงทน ชอบแสงรำไร เป็นเฟินอิงอาศัยที่สามารถเติบโตบนดินได้จึงนิยมปลูกทั้งในกระถางสำหรับตั้งประดับภายในบ้าน
เฟิร์นชนิดนี้ ฝรั่งเรียกว่า “Bird’s nest fern” ชอบอาศัยอยู่ตามคาคบไม้ใหญ่ในเขตอบอุ่นที่มีความชื้นสูง ถือว่าเป็นลักษณะของกาฝาก ใบของเฟิร์นข้าหลวง จะมีสีเขียวอ่อน ขอบใบหยักเป็นคลื่น ก้านใบจะมีสีน้ำตาลเข้ม การเรียงตัวของใบจะเรียงตัวแบบเกลียวคล้ายดอกกุหลาบ ใบที่เกิดใหม่จะอ่อนและเปราะหักได้ง่ายแต่พอเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีความเหนียวและหนามาก เมื่อนำมาปลูกภายในอาคารบ้านเรือนจะต้องคอยทำความสะอาดเช็ดถูสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออกจากใบบ้าง

blank
2 เฟินสไบนาง
เป็นเหง้าทอดเลื้อย มีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม
ใบที่ไม่สร้างสปอร์ (sterile frond) เป็นใบกาบรูปไข่หรือรูปโล่ ขอบหยักเป็นคลื่น ทำหน้าที่เก็บสะสมเศษซากอินทรียวัตถุ และใบที่สร้างสปอร์ (fertile frond) ยาวได้ถึง 20 เซนติเมตร มีก้านใบยาว ขอบใบหยักเป็นพูลึก มีอับสปอร์สีน้ำตาล เรียงขนานกับแนวเส้นกลางใบเป็นแถวเดียวหรือสองแถว ในฤดูหนาวใบจะเหี่ยวแห้งเหลือแต่เหง้า

3.เฟินบอสตัน
ลักษณะทั่วไปของ ต้นหนึ่งที่นึกออกก็คือ เฟิร์นก้างปลา เฟิร์ก้างปลาเป็นเฟิร์นขนาดเล็ก สูง 0.3-0.6 ม. ทรงพุ่มกว้าง 0.3-0.8ม. ต้นจะแตกกอใบแน่น แผ่ปรกคลุมดินจนแทบมองไม่เห็นลำต้น ใบมีลักษณะคล้ายก้างปลา
ปลายใบจะแยกเป็นแฉกๆ คล้ายก้างปลา ก็เลยตั้งชื่อซะเลยว่า เฟิร์นก้างปลาถ้าต้นสมบูรณ์ดี ใบจะยาวได้เกือบๆ เมตร ยิ่งถ้าปลูกเป็นไม้แขวน ใบก็จะห้อยย้อยลงมายาว สวยมาก ถ้าพลิกหลังออกดูจะเห็นตุ่มสีน้ำตาลเข้มเรียงรายอยู่ใต้ใบดูแล้วคล้ายๆ หนวดหมึกยักษ์

blank
4. เฟิร์นใบมะขาม
ลำต้นมีเป็นเหง้าสั้น ตั้งตรงหรือเอน มีขนหรือเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม มีไหลเป็นเส้นเล็ก ปกคลุมด้วยขนหรือเกล็ด ดูคล้ายเชือก เลื้อยไปตามผิวดิน และเกิดเป็นต้นใหม่ตามไหลได้ บางชนิดของสกุลนี้ ระบบสามารถสร้างปมเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ลักษณะใบ ใบรูปหอกแคบ เรียวยาว เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยไม่ก้านใบ ที่บริเวณใกล้โคนก้าน มีใบย่อยขนาดเล็กมองดูคล้ายเกล็ด สปอร์เกิดใต้ใบ เกิดเป็นแถวเดียวใกล้ขอบของใบย่อย กลุ่มอับสปอร์รูปเมล็ดถั่วหรือรูปไต มีเยื่ออินดูเซียปิดอับสปอร์ด้านบน

blank
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BEELIEVE SOURCING
Logo
Shopping cart