เงื่อนไข และข้อตกลงสำหรับผู้ขาย และผู้ให้บริการ

[section]

เงื่อนไข และข้อตกลงสำหรับผู้ขาย และผู้ให้บริการ

[gap height=”50px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”4535″ width=”50″ image_hover=”zoom” link=”https://beelievesourcing.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2/”]

1. สมัครผู้รับเหมา
สามารถสมัครเป็นผู้รับเหมากับเราง่ายๆเพียง…
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร คลิ๊ก

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”4533″ width=”50″ image_hover=”zoom” link=”https://beelievesourcing.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/”]

2. สมัครช่าง
สามารถสมัครเป็นช่างกับเราง่ายๆเพียง…
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร คลิ๊ก

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”4534″ width=”50″ image_hover=”zoom” link=”https://beelievesourcing.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/”]

3. สมัครเป็นร้านค้า(ผู้ขาย)
สามารถสมัครเป็นร้านค้า(ผู้ขาย)กับเราง่ายๆเพียง…กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร คลิ๊ก

[/col]

[/row]

[/section]

BEELIEVE SOURCING
Logo
Shopping cart