แบบฟอร์มส่งซ่อมเครื่องมือช่าง Maktec makita

เงื่อนไขส่งซ่อมเครื่องมือช่าง Maktec makita

1. ภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความความสมบูรณ์ ความเรียบร้อยของตัวเครื่องภายนอกว่ามีรอยบุบ แตกหัก หรือมีชิ้นส่วนหลุดหาย โดยท่านส่งรูปเครื่องมือให้ครบทุกด้าน ( 6 ด้าน คือ ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง)
2. ระบุรุ่น และหมายเลขเครื่อง เพื่อให้เราตรวจสอบระยะประกัน
3. บรรยายอาการที่พบ เพื่อให้ทีมงานประเมินความเป็นไปได้ในการซ่อมเบื้องต้น
4. จากนั้นทางบีลีฟจะแจ้งรับเครื่องเข้าซ่อมทางอีเมล (อีเมลครั้งที่ 1)
5. ให้ท่านนำเครื่องมือที่ต้องการซ่อมส่งมาให้กับทางเรา
6. เมื่อเราได้รับเครื่องมือจากท่าน เราจะทำการตรวจสอบเครื่องมือภายนอกทางกายภาพจากของจริงเทียบกับที่ภาพที่ท่านส่งมาว่าตรงกันหรือไม่
7. จากนั้นจะทำการเปิดเครื่อง ตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้นว่าอาการเสียของเครื่องตรงกับที่ลูกค้าแจ้งไว้หรือไม่
8. จากนั้น วิเคราะห์ ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดเสียของตัวเครื่องทั้งส่วนของ hardware และ/หรือ software และประเมินราคา หากทางเราไม่สามารถซ่อมได้ก็จะส่งเครื่องมือกลับคืน ตามเงื่อนไขหมายเหตุ
9. ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า พร้อมระยะเวลาในการซ่อมเบื้องต้น (อีเมลครั้งที่ 2) การโอนเงินถือเป็นการอนุมัติการซ่อม หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้อะไหล่เพิ่มเติมทางเราจะประเมินราคาเพื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบตามความเป็นจริงเป็นครา ๆ ไป
10. ระยะเวลาในการซ่อมขี้นอยู่กับความมีอยู่ของอะไหล่ ปริมาณงานในช่วงเวลานั้น
11. ทำการซ่อมแซมปรับแต่งประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องหลังจากเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรงตามเสปค
12. การซ่อมเครื่องมือเสร็จสิ้น เราจะแจ้งกลับไปทางท่านพร้อมรายละเอียดการส่งสินค้่า (อีเมลครั้งที่ 3)
13. ส่งเครื่องคืนลูกค้าพร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เงื่อนไขหมายเหตุ
14. หากเกิดเหตุใด ๆ ก็ตามที่ทางบีลีฟไม่สามารถดำเนินการได้ หรือหากลูกค้าไม่ตกลงในขั้นตอนใด ๆ และต้องการเครื่องกลับ ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จะต้องส่งกลับคืนแก่ลูกค้า และค่าธรรมเนียมการโอนเงินกลับตามที่เกิดขื้นจริง (หากมี)
15. หากทางเราตรวจพบว่าเป็นเครื่องเลียนแบบ ทางบีลีฟจะไม่ซ่อมให้โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ แต่หากลูกค้าต้องการซ่อมจะต้องมีค่าเปิดเครื่องเป็นจำนวนเงิน 300 บาท ซื่งเครื่องเลียนแบบอะไหล่อาจจะมองคล้ายกันแต่ด้วยขนาดจึงไม่สามารถใส่ด้วยกันได้
16. หากเป็นเครื่องมือต่างยี่ห้อทางเราไม่รับซ่อม เนื่องจากเราไม่มีอะไหล่ให้บริการ
หากซ่อมแล้วทางเราจะรับประกันการซ่อมเป็นเวลา 3 เดือน ค่าขนส่งทั่วประเทศ แบบ EMS 250/100 บาท แบบลงทะเบียน 150/50 บาท

จำหน่ายเครื่องมือช่าง Makita Maktec

แบรนด์:

เครื่องมือช่างอื่นๆ

วีว่าโฟมเส้น 0.3 มม. x 50 ม.

฿ 65
แบรนด์:
฿ 455
แบรนด์:
แบรนด์:
7%
฿ 108
แบรนด์:
24%

เครื่องมือช่าง

คีมย้ำหางปลารถยนต์ HS-02B

฿ 850 ฿ 650

อุปกรณ์ยึด-ตะปู-พุก

กิ๊ปจับสลิง 5/16 นิ้ว

฿ 45
แบรนด์:

เครื่องขัดกระดาษทราย

MT-921 MAKTEC เครื่องขัดกระดาษทราย

฿ 1,750
แบรนด์:
฿ 20