ฉลองครบรอบ 1 ปี beelievesourcing.co.th

ซื้อสินค้าภายในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ รับสิทธิพิเศษ !!

1.  ซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ รับคะแนนสะสมพิเศษ x5 เท่า

2.  ซื้อสินค้าครบทุก

5,000.-     รับคูปอง      200.-

10,000.-    รับคูปอง      500.-

50,000.-   รับคูปอง    2,000.-

* เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

1. ผู้ใช้ต้อง Login เข้าสู่ระบบเว็บไซต์
2. ส่วนลดจากการแลกคะแนนสะสม ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองโค้ดอื่นได้
3. มูลค่าส่วนลดจากการแลกคะแนนสะสม คะแนนสะสม 1 คะแนน มีมูลค่า 1 บาท สามารถใช้แลกเป็นส่วนลดเงินสดทันทีที่สั่งซื้อสินค้าบน beelievesourcing.co.th เท่านั้น
4. ส่วนลดจากการแลกคะแนนสะสมต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าการสั่งซื้อเท่านั้น
5. ส่วนลดที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม ไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้
6. บริษัทฯ ไม่สามารถคืนคะแนนสะสมได้ทุกกรณี
7. การสั่งซื้อสินค้าโดยใช้คะแนนสะสมสามารถทำได้โดยตัดคะแนน 1 ครั้งต่อ 1 รายการสั่งซื้อ (ไม่จำกัดใบรายการสั่งซื้อต่อวัน)
8. เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. การใช้คูปอง ใช้ในการสั่งซื้อ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำส่วนลดของคูปองที่เหลือมาใช้ในออเดอร์ถัดไปได้อีก
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

BEELIEVE SOURCING
Logo